Módszertani útmutató a szakmai tankönyvek kiválasztásához
 

A 2004/2005-ös tanévre az iskolai rendszerű szakképzésben használatra javasolt szakmai tankönyvek kiválasztását segítő módszertani ajánlásban az Oktatási Minisztérium felelősségi körébe tartozó szakmai előkészítés, és a szakképzési szakasz szakmai tankönyvei találhatók pdf (min. Adobe Reader 6.0) formátumban, a 27/2001. (VII. 27.) OM rendelettel módosított 7/1993. (XII. 30.) MüM rendelet szerinti szakterületi és szakmacsoportos bontásban.

Szakterületek és szakmacsoportok

Szakterület
Sorszám
Szakmacsoport
Humán
1
Egészségügy
2
Szociális szolgáltatások
3
Oktatás (oktatás, pedagógia)
4
Művészet, közművelődés, kommunikáció (zene-, tánc-, képző- és iparművészet, színművészet-bábművészet, színházművészet, sajtó, közművelődés)
19
Egyéb szolgáltatások (személyi, biztonsági, polgári védelmi, rendészeti szolgáltatások, honvédelem, tűzvédelem, munkavédelem, kis- és kézművesipar)
Műszaki
5
Gépészet (gépgyártás, gépszerelés, gépkezelés, bányászat, kohászat, finommechanika, anyagvizsgálat, automatika, hegesztés, felületkezelés, minőségbiztosítás)
6
Elektrotechnika-elektronika (elektrotechnika, elektronika, távközléstechnika)
7
Informatika (szoftver)
8
Vegyipar (vegyipar, laborvizsgálatok)
9
Építészet (építészet, építőipar, építőanyag-ipar, közlekedés-építő)
10
Könnyűipar (ruha-, textil-, bőr-, szőrme-, cipőipar)
11
Faipar
12
Nyomdaipar
13
Közlekedés (közlekedéstechnika, közlekedés-üzemvitel)
14
Környezetvédelem-vízgazdálkodás
Gazdasági-szolgáltatási
15
Közgazdaság
16
Ügyvitel
17
Kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció (kereskedelem, marketing, üzleti adminisztráció, menedzselés, nem gazdasági ügyintézés, szervezés)
18
Vendéglátás-idegenforgalom (vendéglátás, idegenforgalom, turizmus)
Agrár
20
Mezőgazdaság (növénytermesztés, kertészet, állattenyésztés, erdészet, vadászat, halászat, térképészet)
21
Élelmiszeripar

A gyorsabb keresés érdekében az útmutató elolvasása után javasoljuk (letöltés itt - Acrobat Reader 6.0 fomátum) a fájl letöltését (jobb egérrel kattintva, a megjelenő gyormenüből a "Cél mentése másként ...", vagy "Save link as..." kiválasztásával tudja letölteni az állományt), majd saját gépen történő megnyitását.

A keresést tartalomjegyzék segíti, amelynek alapján a szakmai előkészítés, illetve a szakképzési szakasz szakmacsoportja, majd az alapján a konkrét szakképesítéshez tartozó tankönyv az évfolyamonként feltüntetett központi programhoz kiválasztható.

Javasoljuk, hogy a képzési csoport ill. konkrét szakképesítés kiválasztása után az adott rész kinyomtatásával a munkaközösségek és a kollégák tájékoztatását, választását segítsék elő. A pdf fájl is lehetőséget teremt arra, hogy akár csak egy oldalt nyomtassanak ki.


A módszertani ajánlást két fő területre csoportosítottuk

Az I. rész a szakmai előkészítés, a felzárkóztató oktatás, valamint a fogyatékos fiatalok komplex szakképző, rehabilitáló és foglalkoztató programja keretében készült tankönyvek kiválasztásához nyújt segítséget.

A II. rész a 2004/2005-ös tanévre az iskolai rendszerű szakképzésben ajánlott szakmai tankönyveket tartalmazza szakterületi, szakmacsoportos bontásban. Az ajánlás a szakmacsoportok közül nem tartalmazza a „Szakterületek és szakmacsoportok” táblázatában dőlt betűkkel szedett szakmacsoportok szakképesítéseit (1., 2., 20., 21. szakmacsoportok). Szakterületenként a 3 - 19-es szakmacsoporton belül szakképesítésenként, évfolyambontásban lehet az adott tantárgy központi programjához javasolt tankönyvet megtalálni.


A központi program számában található jelölések

"k": a szakmacsoportba tartozó közös szakmai tantárgyak

"s": a szakmacsoportba tartozó szakmai speciális tantárgyak

"f": a szakmacsoportban szabadon választható kötelező tantárgyak

"m": nem szakképesítés-specifikus tantárgyi modulok


A nem szakképesítés-specifikus tantárgyi modulok, illetve az ezekhez kapcsolódó tankönyvek a II. rész végén kerültek feltüntetésre.

Amennyiben a központi programhoz nem tudtunk ajánlani tankönyvet, mert nincs olyan tankönyv, amely pontosan illeszkedik a programhoz, az ajánlás Függelékében található tankönyvek közül lehet további keresést végezni.

A Függelék az NSZI által a 2003. évben forgalmazott tankönyveket tartalmazza a raktári számok sorrendjében, valamint az 1997 óta — az OKJ bevezetéséhez — készült, jóváhagyott tankönyveket kiadói bontásban.

A további keresést segíti a tankönyvekre vonatkozó egyéb információk, amely külön fájlban, szintén pdf formátumban tekinthetők meg (szerző, lektor, kiadó, kiadás éve, forgalmazó, terjedelem), a kiválasztott tankönyv raktári száma alapján kereshetően. (letöltés itt - Acrobat Reader 6.0 formátum)

A korábbi évek gyakorlatának megfelelően azokat a szakmai tankönyveket, amelyek a „Forgalmazási tájékoztató és a szakmai tankönyvek árjegyzéke” című kiadványunkban megtalálható, a

NSZFI -Tankönyvforgalmazás

Levélcím: 1085 Budapest, Baross utca 52.

Telefon: (06-1) 431-6539

Fax: (06-1) 477-5636

forgalmazza (értékesíti).

Egyéb tankönyveket a Függelékben a jóváhagyott tankönyvek listájában a tankönyv mellett feltüntetett kiadónál kell megrendelni. (A raktári szám a kiadó betűjelzését is tartalmazza.)