Tankönyvek a szakmai előkészítés 9-10. évfolyamára

|Elérhetőségi információk|

Szakközépiskola


A tankönyv címére kattintva részletesebb tájékoztatást kaphat a könyvről

Kiadói kód Szerző(k) Tankönyv címe Szakmacsoport Ár
2091001 Csáti Péter , Zeleiné Barbócz Beáta Műszaki ábrázolás Építészet 4350 Ft
2211001 Tormáné Csizmadia Zsuzsanna Minőségellenőrzés, minőségszabályozás Élelmiszeripar 2575 Ft
2211002 Dr. Komárominé Simándi Judit Laboratóriumi alapgyakorlatok Élelmiszeripar 4350 Ft
2141001 Szabó Lászlóné Kémiai vizsgálatok Környezetvédelem, vízgazdálkodás 2575 Ft
2091003 Csáti Péter , Zeleiné Barbócz Beáta Rajztermi gyakorlatok Építészet 5815 Ft
2011001 Bárkányiné Gombócz Mária Az egészségügyi pályák világa Egészségügy, Szociális szolgáltatások 2490 Ft
2021001 Glowacz Miklósné A szociális pályák világa Szociális szolgáltatások 2490 Ft
2101001 Riegler Gyula Munka-és környezetvédelem a könnyűiparban Könnyűipar 1675 Ft
2101002 Beczner Farkasné, Molnárné Simon Éva Könnyűipari gyártmányelőkészítés, szakrajz Könnyűipar 2440 Ft
2111001 Berente László Gépészeti alapismeretek Faipar 4350 Ft
2101003 Riegler Gyula Könnyűipari technológia Könnyűipar 1525 Ft
2091004 Zsid László Építési alapgyakorlatok I. Építészet 2575 Ft
2071001 Balogh Zoltán Számítógép programozás I. Informatika 950 Ft
2091002 Kovács Ferenc Szabadkézi rajzi gyakorlatok (négyszínnyomással) Építészet 5915 Ft
2210902 Dr. Komárominé Simándi Judit Laboratóriumi alapismeretek és alapműveletek Élelmiszeripar 5815 Ft
4010902 Lengyel Tamás Elsősegélynyújtási alapismeretek Egészségügy, Szociális szolgáltatások Egyéb szolgáltatások 1690 Ft
4010901 Varga Zsuzsanna Környezetkultúra Egészségügy, Oktatás, Szociális szolgáltatások Művészet, közművelődés, kommunikáció, Egyéb szolgáltatások 1760 Ft
2210901 Tormáné Csizmadia Zsuzsanna Élelmiszeripari alapismeretek Élelmiszeripar 4350 Ft
2111201 Cserteiné Filó Ágnes Faipari szakmai táblázatok és képletgyűjtemény Faipar 560 Ft
2061101 Kóródi Dávid - Tóth S. Róbert - Kavicsánszki Mihály Az elektronika alapjai Elektrotechnika - Elektronika 2200 Ft
2061201 Kóródi Dávid - Tóth S. Róbert - Kavicsánszki Mihály Elektronikai alapmérések Elektrotechnika - Elektronika 1920 Ft
2101101 Riegler Gyula Könnyűipari technológia (ruhaipari szakirány) Könnyűipar 995 Ft
2101102 Riegler Gyuláné Könnyűipari gyártmány-előkészítés - szakrajz (ruhaipari szakirány) Könnyűipar 1350 Ft
2101103 Győriné Fogarasi Katalin Könnyűipari gyártmány-előkészítés - szakrajz (bőripari szakirány) Könnyűipar 995 Ft

Szakiskola


A tankönyv címére kattintva részletesebb tájékoztatást kaphat a könyvről

Kiadói kód Szerző(k) Tankönyv címe Szakmacsoport Ár
1011001 Dr. Bartusné Szabó Eleonóra, Lipienné Krémer Ibolya Gondozási alapismeretek Egészségügy, Szociális szolgátatások 2570 Ft
1011002 Dr. Bartusné Szabó Eleonóra, Lipienné Krémer Ibolya Áplolási alapismeretek Egészségügy, Szociális szolgátatások 2570 Ft
1061001 Kóródi Dávid, Tóth S. Róbert Villamosságtani alapismeretek Elektrotechnika, elektronika 3475 Ft
1091003 Galgovszki Lajos Bevezetés az építészeti szakmai számításokba Építészet 1250 Ft
1091002 Galgovszki Lajos Kitűzés és mérés Építészet 920 Ft
1101002 Rajnai Katalin, Losonci Pálné Könnyűipari anyagismeret I. Könnyűipar 1325 Ft
1101003 Rajnai Katalin, Losonci Pálné Könnyűipari anyagismeret II. Könnyűipar 1310 Ft
1091004 Galgovszki Lajos Építőanyagok Építészet 1350 Ft
1061002 Dombovári Mátyás, Gyuris Ferenc Villamos mérések munkafüzet Elektrotechnika, elektronika 2525 Ft
1101004 Győriné Fogarasi Katalin, Ostorics László Rajz és vizuális kultúra (könnyűipar) Könnyűipar 2525 Ft
1191001 Ruppert Ferencné Rajz és vizuális kultúra Egyéb szolgáltatások 1590 Ft
1311001 Ruppert Ferencné Művészetismeret (négyszínnyomással) Egyéb szolgáltatások 6550 Ft
1141001 Benke Lászlóné Vízügyi alapismeretek Környezetvédelem, vízgazdálkodás 2575 Ft
1101001 Dr. Vlaj Lajosné, Molnárné Simon Éva Gyártási alapismeretek Könnyűipar 1680 Ft
1311002 Somorjai Gáborné Mindennapi ismeretek Egészségügy, Szociális szolgáltatások, Oktatás, Egyéb szolgáltatások 1795 Ft
1091001 Kovács Ferenc Építészeti alapismeretek Építészet 1320 Ft
1210903 Dr. Komárominé Simándi Judit, Virágné Széll Márta Élelmiszeripari szakmai alapszámítások Élelmiszeripar 1610 Ft
1200901 Galgovszki Lajos Mezőgazdasági szakmai alapszámítások Mezőgazdaság 1210 Ft
1210901 Virágné Széll Márta Táplálkozási alapismeretek Élelmiszeripar 1610 Ft
1210902 Galgovszki Lajos Munka és környezetvédelem, higienia Mezőgazdaság 1590 Ft
1310902 Glowacz Miklósné Viselkedés és kommunikációs kultúra Egészségügy, Szociális szolgáltatások, Oktatás, Egyéb szolgáltatások 1840 Ft
1340902 Tormáné Csizmadia Zsuzsanna Az élelmiszeripari termelés kialakulása és fejlődése Élelmiszeripar 1590 Ft
1340901 Tormáné Csizmadia Zsuzsanna A mezőgazdasági termelés kialakulása és fejlődése Mezőgazdaság 1190 Ft
1301001 Semperger Piroska Pályaorientáció valamennyi 1400 Ft
1310901 Dr. Bartusné Szabó Eleonóra, Lipienné Krémer Ibolya Egészségkultúra, egészségtan Egészségügy, Szociális szolgáltatások, Oktatás, Egyéb szolgáltatások 1840 Ft
1330901 Szomor Tamás Gazdasági környezetünk Közgazdaság, Ügyvitel, Kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció, Vendéglátás-idegenforgalom 1310 Ft