Területi konzultációk
 

Tisztelt Igazgató Asszony/Úr!

A Nemzeti Fejlesztési Terv HEFOP 3.2.1. keretében új szakképzési struktúra kialakítására került sor, amely kapcsán új jogszabályok jelentek és jelennek meg.

Változások következtek be a Szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvényben, és végrehajtási rendeleteiben. Megjelent az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről szóló 1/2006. (II.17.) OM rendelet; az OKJ változása maga után vonja a szakmai és vizsgakövetelmények és a központi programok kiadásáról szóló rendelkezések változását, s a szakképzés egyéb rendeletei is kisebb-nagyobb mértékben, de folyamatosan változnak.

Az aktuális feladatok felmerülő problémák megoldásának segítése érdekében a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézet kiemelt feladatai között határozta meg a intézmények munkájának segítő támogatását.

Intézetünk Szaktanácsadási és minőségfejlesztési osztályának vezető szaktanácsadói és felkért szakértők szívesen állnak az iskolák rendelkezésére munkaközösségi megbeszéléseken, nevelőtestületi értekezleteken stb. mindazon témakörben, amelyeket a fentiekben hivatkozott változások érintenek.

Segítségkérő igényük bejelentése érdekében szíveskedjenek letölteni a "Területi konzultáció igényfelmérő űrlap"-ot és kitöltve visszaküldeni

 Igényfelmérő űrlap letöltése »

A területi konzultációk lebonyolítása a jelentkezések sorrendjében - az idő- és anyagi korlátokra figyelemmel - várhatók.