Rendezvények

Szak- és felnőttképzési kutatások támogatása konferencia
2010.01.17

A Szociális és Munkaügyi Minisztérium foglalkoztatási és képzési szakállamtitkárának előterjesztésére, a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Tanács 2008. november 19-i ülésén döntést hozott szak- és felnőttképzési kutatások támogatására a Munkaerőpiaci Alap képzési alaprész terhére.

A pályázati úton kiírt támogatást összesen 25 kutatás nyerte el, mintegy 327 millió Ft értékben, melyeket 2009 február-2010 június között kell megvalósítani.

A kutatások az alábbi hat témakört fogják át:

 • 1. Szakképzés és gazdaság (tervezés, minőség, hozzáférhetőség)
 • 2. Ágazati szakképzés (igények, módszerek)
 • 3. Felsőfokú szakképzés
 • 4. Felnőttképzés
 • 5. Esettanulmányok, modellek
 • 6. Szakmunkás-képző intézmények tevékenysége (beiskolázás, hatékonyság, eredményesség)

2009. december 31-ig huszonegy kutatás fejeződött be.

A Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézet által - 2009. december 10-11. között - megrendezett kutatási konferencián bemutatásra kerültek a 2009 novemberéig teljesült kutatások eredményei.

A konferencián a kutatások vezetői és kutatói, az NSZFT tagjai, az NSZFI Kutatási Tanácsának tagjai, az SZMM, illetve a társintézmények vezető munkatársai, továbbá felnőttképzési szakemberek vettek részt.

A rendezvényen öt témakörben (szakképzés és gazdaság, szakiskolák tevékenysége, ágazati szakképzés, felsőfokú szakképzés, felnőttképzés, esettanulmányok) mintegy 18 kutatás került bemutatásra, melyek kapcsán lehetőség volt a kutatók és a szakemberek közötti tapasztalatcserére is.

A rendezvény sikeresen zajlott le, az elhangzott előadásoknak jó visszhangja volt azok körében, akik részt vettek a konferencián, illetve végig követték azt az Interneten.

Néhány szerző előadásának nyomtatott szövege véglegesítés alatt van, amelyeket a beérkezésüket követően fogunk feltölteni a honlapra.

Felnőttképzés

 • "Tanulási formák sokfélesége és egyenrangúsága: hogyan tanulunk?" (prezentáció)
  Dr. Sz. Tóth János - elnök, Magyar Népfőiskolai Társaság
 • "A hazai LLL helyzet feltárása és elemzése" (prezentáció - szöveg)
  Dr. Kálmán Anikó - egyetemi docens, Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
 • "A felnőttképzési intézmények hatékonyságának vizsgálata" (prezentáció - szöveg)
  Borsi Árpád - főtitkár, Felnőttképzők Szövetsége

Esettanulmányok

 • "Dunaújváros interregionális térsége infrastruktúrájának fejlesztéséből (új Duna-híd) adódó lehetőségek a szakképzési klaszter kialakításában" (prezentáció)
  Dr. Veres Lajos - intézetigazgató, főiskolai tanár Dunaújvárosi Főiskola
 • "Elítéltek alap-és funkcionális írásbeliséghez kapcsolódó képességeinek felmérése, fejlesztése a sikeres reszocializáció, munkaerő-piaci érvényesülés érdekében" (prezentáció - szöveg)
  Dr. Steklács János intézetigazgató, főiskolai docens, Dr. Szinger Veronika - Kecskeméti Főiskola
 • "Életút- elemzés. Nagy múltú (több mint 100 éves) távközlési cég bázisiskola végzett tanulóinak hosszú távú (több mint 15 éves) életút elemzése" (prezentáció - szöveg)
  Dr. Filp András - egyetemi adjunktus, Puskás Tivadar Távközlési Technikum

Felsőfokú szakképzés

 • "A felsőoktatási intézmények felsőfokú szakképzési rendszerének hatékonyságvizsgálata" (prezentáció)
  Dr. Kocsis Mihály - egyetemi docens, Pécsi Tudományegyetem
 • "Fehér Könyv a magyar gyakorlat-orientált felsőoktatás helyzetéről" (prezentáció - szöveg)
  Dávid János - ügyvezető igazgató, 3K Consens Iroda Kft
 • "Adekvát kompetencia- fejlesztési kutatás a felsőfokú szakképzés gyengeségeinek és erősségeinek feltárására. Alkalmazható adatgyűjtési és oktatási módszertan kidolgozása" (prezentáció - szöveg)
  Dr. Kadocsa László - tudományos rektor-helyettes, Dunaújvárosi Főiskola
 • "Kompetencia fejlesztés a felsőfokú szakképzésben az oktatás és gazdaság kapcsolatának erősítése érdekében" (prezentáció - szöveg)
  Dr. Farkas Éva - egyetemi docens, Pécsi Tudományegyetem

Szakképzés és gazdaság

 • "A legújabb technológiák, eljárások megjelenése, bekerülése az Országos Képzési Jegyzékbe, az egyes szakképesítések tartalmi elemeibe" (prezentáció - szöveg)
  Dávid János - kutatásvezető, Centroszet Szakképzés-szervezési Nonprofit Kft.
 • "Előrejelzés-tervezés-indikátorok" (prezentáció - szöveg)
  Dr. Szép Zsófia - tanszékvezető, Studyline Kft./Remark Kft.
 • "A pályaorientáció szerepe a szakképzés hatékonyságának növelésében" (prezentáció - szöveg)
  Szűcs Norbert - DARTKE alelnök, főiskolai tanársegéd, Dél-Alföldi Regionális Társadalomtudományi Kutatási Egyesület
 • "A TISZK-ek megalakulásának és kezdeti működésének tapasztalatai" (prezentáció - szöveg)
  Munkácsy Anna - kutatásvezető, GKI Gazdaságkutató Zrt.

Ágazati szakképzés

 • "Kézművesek - mesterek - képző-mesterek - mesteri képzések" (prezentáció - szöveg)
  Dr. Vanicsek Mária - kutatásvezető, Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara
 • "Moduláris és kompetencia alapú képzés vizsgálata a középfokú agrár-szakképzésben" (prezentáció - szöveg)
  Dr. Laczkó András - főtanácsos, Magyar Agrárkamara
 • "Számítógéppel segített tanulás a szakiskolákban" (szöveg)
  Török Balázs PhD - Elhivatottság - tankönyv és Taneszköz Kutató és Fejlesztő Intézet
 • "A textil-, textilruházati és tisztítóipari illetve bőr- és cipőipari szakágazatokban a felnőttképzési igények felmérése, különös tekintettel a távoktató programokra" (prezentáció - szöveg)
  Kutasi Csaba - felnőttképzési vezető, Textilipari Műszaki és Tudományos Egyesület
Környezetvédelmi szakképzési konferencia 2009
2009.12.10

A Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium megbízásából a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézet 2009. november 26-án a szakképző intézmények vezetői és munkatársai számára Környezetvédelmi továbbképzési konferenciát tartott a Novotel Budapest Centrumban. A rendezvény sikeresen zajlott le a résztevők visszajelzései nagyon pozitívak voltak a szakmai tartalom szempontjából. Az aktuális témák mellett - globális problémák, alternatív energiafelhasználás - a természetvédelem, illetve a Nemzeti Parkok ismerete volt idén fókuszpontban.

Időpont: 2009. augusztus 31.

I. PLENÁRIS tanár-továbbképzés

II. a Környezetvédelmi szakképzés Tanárainak szekciója

 • Szakképzés szerepe a KvVM számára
  Bazsáné dr. Szabó Marianne - szakmai tanácsadó, KvVM Oktatási osztály
 • Mérési adatgyűjtés informatikai eszközökkel
  Bertalan Zsolt - igazgató, Petrik Lajos Szakközépiskola Budapest
 • Környezeti nevelési gyakorlatok a Hortobágyi Nemzeti Parkban
  Sárosi Eleonóra - turisztikai és oktatási felügyelő, Hortobágyi NP. Igazgatóság
 • Kompetenciafejlesztésre alkalmas gyakorlatok
  Filó Ferenc - tanár, Than Károly Szakközépiskola Budapest
 • A fenntarthatóságra nevelés iskolán kívüli módszerei
  Dr. Malatinszky Ákos - egyetemi adjunktus, Szent István EgyetemGödöllő
 • A környezet- és természetvédelem tanítása egy projekt keretében
  Gőgh Róbertné Drahos Zita - tanár, Petrik Lajos Szakközépiskola Budapest
 • Kompetenciafejlesztésre alkalmas gyakorlatok a környezettechnika területén
  Mitykó János - tanár, Petrik Lajos Szakközépiskola Budapest

III. Szekció A NEM környezetvédelmi SZAKképzés Tanárainak

Szakképzési tanévnyitó 2009
2009.09.03

Időpont: 2009. augusztus 31. (hétfő)
Helyszín: Magyar Honvédség Kinizsi Pál Tiszthelyettes Szakképző Iskola (2000 Szentendre, Dózsa György út 12-14.)
Program: Letöltés (.doc)

Környezetvédelmi Fórum 2009
2009.03.16

Időpont: 2009. február 26.
Helyszín: Rubin wellness & Conference Hotel

A SZEKCIÓ (Elsősorban a környezetvédelem-vízgazdálkodás szakmacsoportba tartozó képzést folytató intézmények részére)

Levezető elnök: Bazsáné Dr. Szabó Marianne KvVM Kutatási Oktatási és Informatikai Főosztály, Oktatási Osztályának vezetője

B SZEKCIÓ

Levezető elnök: Cserkutiné Illyés Ágnes vezető tanácsadó Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézet

Szakképzési tanévnyitó igazgatói értekezlet 2008
2008.08.28

Időpont: 2008. augusztus 28. csütörtök délelőtt 10 óra
Helyszín: Budapesti Corvinus Egyetem Budai Campus (1118 Budapest, Villányi út 29-43. "K" épület Díszterem)

Levezető: Modláné Görgényi Ildikó, főigazgató-helyettes

"Szakképzési és felnőttképzési kutatások a jövőért" nemzetközi kutatási konferencia
2007.10.04

Időpont: 2007. szeptember 27-28.
Helyszín: HOTEL STADION 1148 BUDAPEST, IFJÚSÁG ÚTJA 1-3.
Konferencia programja: Letöltés (.doc)


Plenáris ülés

"A" Szekcióülés - Szakképzési rendszerek

"C" Szekcióülés - A szakképzés és a felnőttképzés finanszírozása

"B" Szekcióülés - Mérés, értékelés és beszámíthatóság a szakképzésben; a formális, non-formális és informális tanulás beszámítási lehetőségei