Pályázatok

Pályázati felhívás szakképzési szakértők részére
2011.09.15

Az Európai Bizottság EACEA/27/2011 felhívásához kapcsolódóan a Tempus Közalapítvány pályázatot írt ki olyan szakképzési szakértők részére, akik szívesen vennének részt a Nemzeti ECVET Szakértői Hálózat munkájában. A Nemzeti ECVET Szakértői Hálózat célja előmozdítani az ECVET bevezetését nemzeti szinten, összhangban az európai eszközökkel (EQARF, EQF, Europass), támogatva a kísérleti projektek és hálózatok operatív tevékenységét a szakképzés és szakoktatás releváns szereplőivel folytatott párbeszéd, az egymástól tanulás és együtt gondolkodás során.

Beadási határidő: 2011. szeptember 19.

Pályázat a "Legjobb női munkahely - 2010" díj elnyerésére
2010.04.11

A Magyar Női Karrierfejlesztési Szövetség a 2007-ben az "Egyenlő Esélyek Mindenki Számára Európai Év" tiszteletére elindított kezdeményezése pályázatot ír ki a "Legjobb Női Munkahely 2010" díj elnyerésére. A kezdeményezés célja, hogy rámutasson az esélyegyenlőségi szempontok mellett a nők foglalkoztatásának gazdasági szükségszerűségére. A pályázat az alábbi két munkaadói csoport részére kerül kiírásra: 20-250 fő munkavállalót foglalkoztató, valamint 250 főnél több munkavállalót foglalkoztató vállalkozások.

A pályázat beküldési határideje: 2011. május 10-ig folyamatosan

Pályázat magasabb vezetői és vezetői beosztások betöltésére
2011.02.28.

A Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézet a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. Törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet az alábbi magasabb vezetői és vezetői beosztások betöltésére:

TÁMOP 5.4.3 "Házi segítségnyújtás fejlesztése" című pályázathoz Segédgondozói képzés
2010.01.26.

A felnőttképzésben akkreditált képzési programról és a képzés szervezésével kapcsolatos gyakorlati információkról részletes tájékoztató kérhető Nagyfalusi Edit menedzsertől

Tel.: (06-32) 521-759, Mobil: (06-20) 358-0180
Fax: (06-32) 423-941
Email: nagyfalusi.edit@nive.hu

Országos szakmai vizsgaelnöki pályázat
2009.10.13.

Tisztelt pályázók!


Az alábbi honlapon a 31/2004. (XI.13.) OM rendelet alapján, a Szociális és Munkaügyi Minisztérium felügyelete alá tartozó szakképesítések tekintetében az országos szakmai vizsgaelnöki jegyzékre való felkerüléshez szükséges pályázati anyagok elkészítéséhez kívánunk segítséget nyújtani.

A bírálati díjat a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézet 10032000 - 01744260 - 00000000 számú keretszámlájára kell befizetni. A befizetésre közleményként írja rá, hogy vizsgaelnöki pályázat 2009, valamint, hogy új igénylés vagy hosszabbítás, vagy hosszabbítás/bővítés.

Pályázat benyújtásának határideje: folyamatos


Pályázat a szociális szakvizsgaelnöki névjegyzékbe való felvételre
2009.07.02.

A 9/2000. (VIII. 4.) SzCsM rendelet 12/A. § (1) bekezdése alapján szociális alap- és szakvizsgaelnöki feladatokat csak a témacsoportonként összeállított szociális szakvizsgaelnöki névjegyzékbe (továbbiakban: névjegyzék) felvett személyek láthatják el, ezért az Országos Szociális és Gyermekvédelmi Továbbképzési és Szakvizsga Bizottság pályázatot ír ki a névjegyzékbe való felvételre.

Pályázat benyújtásának határideje: minden év szeptember hónap 15. napjáig

Mezőgazdasági és élelmiszeripari szakképesítésekre vonatkozó szakértői és vizsgaelnöki pályázat (FVM megbízásából közétett felhívás)
2009.02.13.

A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter a közoktatásról, valamint a szakképzésről szóló törvény alapján nyilvános pályázati felhívást hirdet az Országos szakmai szakértői és az Országos szakmai vizsgaelnöki névjegyzékbe történő felvételre, a szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeinek kiadásáról szóló 8/2008. (I. 23.) FVM rendeletben megjelölt szakmacsoportok és szakképesítések esetében. A szakmai névjegyzékbe történő felvétellel kapcsolatos pályázat bármikor benyújtható. A pályázatokat az FVM Vidékfejlesztési, Képzési és Szaktanácsadási Intézethez (1223 Budapest, Park utca 2) címzett borítékban kell postán eljuttatni.

A szakmai névjegyzékbe való felvétel igazolására a sikeresen pályázó részére igazolvány kerül kiállításra, a névjegyzékben történő nyilvántartásba vétel időtartama öt év. A hivatalos névjegyzék az FVM és az FVM VKSZI honlapján kerül közzétételre.

A szakképzést folytató intézményben szakmai vizsgaelnöki teendők ellátásával az Országos szakmai vizsgaelnöki névjegyzékbe felvett személyek bízhatók meg.

További információ, illetve a pályázati felhívás és adatlap a www.vkszi.hu honlapon Képzési igazgatóság címszó alatt érhető el.

Pályázat benyújtásának határideje: folyamatos
Dr. Nagy Márta főosztályvezető
FVM Intézményfelügyeleti és Vagyongazdálkodási, Főosztály

Pályázat szociális alap- és szakvizsgajog elnyerésére
2008.12.01

Az Országos Szociális és Gyermekvédelmi Továbbképzési és Szakvizsga Bizottság a 9/2000. (VIII. 4.) SzCsM rendelet 13. §-a alapján pályázatot ír ki a felsőfokú szociális végzettséget adó képzéseket folytató felsőoktatási intézmények számára szociális alap- és szakvizsgajog elnyerésére.

Pályázat benyújtásának határideje: minden év május hónap 15. napjáig

Környezetvédelmi és vízügyi szakképesítésekre vonatkozó szakértői és vizsgaelnöki pályázat
2008.09.25

A környezetvédelmi és vízügyi miniszter a közoktatásról, valamint a szakképzésről szóló törvény alapján nyilvános pályázati felhívást hirdet az Országos szakmai szakértői és az Országos szakmai vizsgaelnöki névjegyzékbe történő felvételre, a szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeinek kiadásáról szóló 12/2008. (IV. 30.) KvVM rendeletben megjelölt szakmacsoportok és szakképesítések esetében.

A szakmai névjegyzékbe történő felvétellel kapcsolatos pályázat bármikor benyújtható. A pályázatokat a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Környezetkutatási, Oktatási és Informatikai Koordinációs Főosztályhoz (1011 Budapest, Fő utca 44-50) címzett borítékban kell postán eljuttatni.

A szakmai névjegyzékbe való felvétel igazolására a sikeresen pályázó részére igazolvány kerül kiállításra, a névjegyzékben történő nyilvántartásba vétel időtartama öt év. A hivatalos névjegyzék a KvVM honlapján kerül közzétételre.

A szakképzést folytató intézményben szakmai vizsgaelnöki teendők ellátásával az Országos szakmai vizsgaelnöki névjegyzékbe felvett személyek bízhatók meg.

További információ, illetve a pályázati felhívás és adatlap a www.kvvm.hu honlapon, Pályázatok címszó alatt érhető el.

Pályázat benyújtásának határideje: folyamatos

Hardy András
főosztályvezető
KvVM környezetkutatási, oktatási és informatikai koordinációs főosztály

Pályázati felhívás a Szakképzési Tankönyv és Taneszköz Tanács tankönyvszakértői névjegyzékébe történő jelentkezésre
2008.09.17

A pályázati felhívás célja, hogy a szakképzés területén tevékenykedő gyakorló pedagógusok, a tankönyvfejlesztéssel foglalkozó szakemberek kérjék felvételüket a Szakképzési Tankönyv és Taneszköz Tanács tankönyvszakértői névjegyzékébe. E névjegyzékbe felvételt nyert szakértők közreműködhetnek a tankönyvrendeletben foglaltak szerint a Szociális és Munkaügyi Minisztérium, valamint az Oktatási és Kulturális Minisztérium hatáskörébe tartozó szakmai ill. szakmai előkészítő központi képzési programok megvalósításához szükséges tankönyvek jóváhagyásának előkészítésében. A beérkező pályázatokat a Szakképzési Tankönyv és Taneszköz Tanács bírálja el, az általa felkért szakmai bizottságok javaslatai alapján. A tankönyvszakértői névjegyzékbe felvettek nevét és a megpályázott szakterületet a Szakképzési Tankönyv és Taneszköz Tanács nyilvánosságra hozza. A tankönyvszakértők munkájukhoz segítséget kapnak.

Pályázat benyújtásának határideje: folyamatos