Országos törzslapnyilvántartás


A 2009. évi CXXXV. törvénnyel módosított Szakképzési törvény 2010. január 29-én lép hatályba.

A törvény 4/B. § (1) alapján a szakmai vizsgát szervező a vizsgázóról kiállított törzslap egy eredeti példányát köteles a vizsganapot követő 30 napon belül a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézetnek megküldeni az NSZFI Törzslapnyilvántartó csoport postacímére, mely a következő:

A jogszabály szerint az Intézet a beküldött törzslapokat ellenőrzi, amennyiben "hibás vagy hiányos kitöltését észleli, akkor a törzslapok visszaküldésével egyidejűleg felhívja a beküldőt az észlelt hibák 30 napon belüli kijavítására."

Az Intézet háromhavonta tájékoztatást küld az érintett szakképesítésért felelős miniszternek a beérkezett törzslapokkal összefüggő szakmai vizsgák adatairól, megjelölve a szakmai vizsgát szervező intézményt, a szakképesítés azonosító számát és megnevezését, a lebonyolított szakmai vizsga helyszínét, a vizsgaelnök nevét, továbbá a vizsgaidőpontokat.

Mind az iskolarendszeren kívüli, mind az iskolarendszerű képzés szakmai vizsgáiról törzslapot kell kiállítani.
A törvény módosításából kifolyólag a törzslapokat két példányban kell elkészíteni, melyből az egyik példányt a vizsgaszervező intézmény megküldi az NSZFI postai címére, a másik példányt pedig lefűzi a saját irattárába. (A továbbiakban nem kell törzslapot küldeni a megyei (fővárosi) önkormányzat főjegyzőjének.) A törzslap tartalmazza: a külívet és minden egyes tanulóhoz a belívet.


Az NSZFI munkacsoportjának elérhetősége:


Kaluha Andrea mb. csoportvezető
Telefonszám: (06-1) 432-0296

Munkatársak:
Telefonszám: (06-1) 261-4254
Fax: (06-1) 432-0243
Email: torzslapnyilvántarto@nive.hu