NSZFI Támogatás-és bevalláskezelés

Üdvözöljük honlapunkon!

TÁMOGATÁSI ÉS BEVALLÁSKEZELÉSI IGAZGATÓSÁG

Az igazgatóság a szakképzési hozzájárulással összefüggésben létrehozott Munkaerőpiaci Alap képzési alaprész kezelésével, az alapból származó pénzforrások felhasználásának előkészítésével, lebonyolításával, ellenőrzésével, továbbá az alaprészből felnőttképzési célra nyújtható támogatások lebonyolításával foglalkozik. A gyakorlati képzést folytató gazdálkodó szervezetek esetében feladata a szakképzési hozzájárulás részbeni adóigazgatása, nyilvántartása, beszedése, ellenőrzése.

MPA PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI OSZTÁLY

Az osztály feladatkörébe tartozik a gyakorlati képzést végző szervezetek szakképzési hozzájárulásának beszedése és kezelése, a szakképzési és felnőttképzési célú támogatások folyósítása, az ezekhez kapcsolódó gazdasági események pénzügyi bonyolítása, számviteli nyilvántartása, beszámolók elkészítése.

SZAKKÉPZÉSI HOZZÁJÁRULÁSI OSZTÁLY

A Szakképzési Hozzájárulási Osztály fogadja be, illetve dolgozza fel azoknak a gazdálkodó szervezeteknek a bejelentkezéseit, amelyek gyakorlati képzés szervezésével teljesítik szakképzési hozzájárulási kötelezettségüket. Ellenőrzi, feldolgozza a bejelentkezett gazdálkodói kör éves bevallásait, évközi, negyedéves, valamint havi visszaigényléseit. Szerződik a főtevékenységként gyakorlati képzést végző gazdálkodókkal és elszámoltatja azokat. A feldolgozott bevallásokat jogszabály alapján rendszeresen átadja a területileg illetékes adóhatóságnak.

ELSZÁMOLTATÁSI ÉS ELLENŐRZÉSI OSZTÁLY

Az Elszámoltatási és Ellenőrzési Osztály feladata a szakképzési hozzájárulással kapcsolatban a gazdálkodó szervezetek által szakképző iskolák, felsőoktatási intézmények és térségi integrált szakképző központok részére nyújtott fejlesztési támogatások felhasználásának, a hozzájárulási kötelezettségét gyakorlati képzéssel teljesítők bevallásának, főtevékenységként gyakorlati képzést végző gazdálkodók elszámolásának, az MPA képzési alaprész terhére nyújtott központi és decentralizált támogatások felhasználásának az ellenőrzése. Együttműködés az adóhatósággal.

SZAKKÉPZÉSI ÉS FELNŐTTKÉPZÉSI TÁMOGATÁSI OSZTÁLY

A Szakképzési és Felnőttképzési Támogatási Osztály feladata az MPA képzési alaprész decentralizált és központi keretéből finanszírozott pályázatok előkészítése, lebonyolításával összefüggő tevékenységek ellátása, szervezési és adminisztrációs feladatok végzése, a programok szakmai értékelése, megszervezése. Felelős továbbá az alaprészből felnőttképzési célra nyújtható támogatások, pályázati programok lebonyolításáért.
Levelezési cím: NSZFI SZFTO 1439 Budapest, Pf: 630 (Kérjük, hogy a borítékon a támogatási szerződés számát feltüntetni szíveskedjen!)