Szakiskola 9-10. évfolyam monitoring adatgyűjtés

Valamennyi Szakiskola és Speciális Szakiskola Igazgatójának
Szakiskolai képzést folytató többcélú intézmény Vezetőjének
Területi Integrált Szakképző Központ Vezetőjének


Tisztelt Igazgató Asszony! Igazgató Úr!


A Nemzeti Szakképzési Intézet 1998 óta tanévenként két alkalommal tájékozódik a szakiskolai 9 - 10. évfolyamon tanuló fiatalok létszám, létszámváltozási és bukási adatairól.

A 2009/2010. év tapasztalatairól készült tanulmány már megjelent az NSZFI honlapján és letölthető a statisztikai táblázatokkal együtt (Kutatás, fejlesztés – Szakiskolai mérések).

A tanulmány nyomtatott vagy elektronikus változatát eljuttattuk az oktatási és a szakképzési terület szereplőihez, döntéshozóihoz:

A Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézet Kutatásszervezési és fejlesztési osztálya (KSZFO) továbbra is folytatja az adatgyűjtést és az esélyegyenlőségi adatbázis aktualizálása céljából elemzi azokat. Az adatgyűjtés ebben az évben is a szakiskolai és a speciális szakiskolai 9-10. évfolyamos osztályok tanulóira, köztük a moduláris kerettanterv szerint haladókra, valamint a felzárkóztató oktatásban tanulókra terjed ki.

Ezúton szeretném felhívni a figyelmét, hogy

Letöltés EXCEL formátumban 1. számú adatlap letöltése (.xls)
Letöltés EXCEL formátumban 2. számú adatlap letöltése (.xls)

Kérem, hogy a táblázatokat számítógéppel töltsék ki, mert egyes adatokat a számítógép automatikusan összesít. A kitöltött adatlapokat 2011. május 15-éig a monitoring@nive.hu vagy legradi.edit@nive.hu címre e-mailben szíveskedjenek visszaküldeni. Emellett továbbra is kérem, hogy az aláírt, hitelesített példányt is juttassák el az Intézet címére: 1085 Budapest, Baross u 52.. A borítékon feltétlenül szerepeljen az KSZFO/monitoring jelzés.

Ha a feladattal kapcsolatban kérdésük van, kérem, hogy jelezzék a következő címen, legradi.edit@nive.hu, vagy a 06-1 433 1750 telefonszámon.

Eddigi segítségét megköszönöm, és ezúton kérem, hogy az iskola vegyen részt az adatszolgáltatásban annak érdekében, hogy a helyzetfelmérés minél teljesebb körben valósulhasson meg.


Budapest, 2011. április 20.

Tisztelettel,

Modláné Görgényi Ildikó
főigazgató-helyettes