OKJ monitoring vizsgálat 2008-2010 összefoglaló tanulmánya

|Elérhetőségi információk|

Bevezetés


A Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézet (NSZFI) 2008. és 2009. évi munkatervi tevékenysége keretében két szakaszos monitoring-vizsgálatot folytatott, melynek célja az új Országos képzési jegyzék, valamint a kapcsolódó dokumentumok bevezetésének és kezdeti alkalmazásának, illetve beválásának megítélése volt. Mindkét vizsgálat szakaszban kértük a szakképzést folytató két intézményrendszer: a szakképző iskolák, és a felnőttképzési intézmények véleményét, a második szakaszban külön kértük a munkaadók véleményét is az új szakképesítési rendszerről.

A program keretében elemeztük a bevezetési folyamat, valamint az új szakképesítési rendszer szerkezetének, tartalmának, illetve dokumentumrendszerének megítélését a szakképesítések szakmai és vizsga-követelményei, a központi programok, valamint a moduláris rendszerű képzés vonatkozásában.

A válaszadási hajlandóság jó volt: a kiválasztott intézmények közel 40 százaléka - összesen 240 - intézmény küldött vissza kitöltött kérdőívet, mintegy 112 szakképesítésre vonatkozóan. A kérdésekre 1-5 közötti osztályzattal értékelt adattípusú, és azt részletező szöveges válaszokat lehetett adni. (Külön kértük, hogy aki közepes vagy gyengébb osztályzatot ad, indokolja/fejtse ki válaszát, tegye meg kritikai megjegyzéseit).

Kérdéscsoportonként változó számú, összesen 1256 rész-kérdőívet dolgoztunk fel.

A két szakaszban folytatott vizsgálat eredményes volt: megalapozott véleményünk van az új szakképesítési rendszer beválásáról, és javaslatokat tudunk tenni a szükséges módosításokra.

Letöltés