Környezettudatos Szakképző Iskolai Hálózat

Felhívás Környezettudatos Szakképző Iskolai Hálózatba történő jelentkezéshez
2008.10.06.

Az NSZFI 2006-ban létrehozta és jelenleg 95 szakképző iskola közreműködésével sikeresen működteti a Környezettudatos Szakképző Iskolai Hálózatot.

A hálózat célja: változatlanul a Nemzeti Környezetvédelmi Program II. (NKP II.) keretében elérni, hogy a szakképző iskolákban a környezeti nevelés, a fenntarthatóság pedagógiájának elvei az iskolai életben érvényesüljenek.

Várjuk a fenntarthatóság pedagógiai értékeit fontosnak tartó iskolák, iskolavezetők/tanárok jelentkezését.
Jelentkezési határidő: 2008. október 20.

2008-ban várható továbbképzési programok
2008.10.06.

Kedves Kapcsolattartó Kolléga!

Köszöntöm Önt és kollégáit a hálózat nevében az új 2008/2009-es tanévben. Szeretném tájékoztatni a még 2008-ban várható továbbképzési programokról.

2008. Október 15-én (szerdán)
Terepgyakorlati továbbképzés a Budai hegységben
Témája: Növényfelismerés - növényhatározás

2008. Október 21-22-én (kedd, szerda)
Somogy Megyei Speciális Szakiskolában
Elsősorban a speciális szakiskolák, az építőipari, mezőgazdasági és vendéglátóipari szakképzést folytató iskolák számára szerveztük, de természetesen a hálózat valamennyi iskolájából várjuk a jelentkezőket.

2008. November 11-én (kedd)
A Budapesti Műszaki Egyetemen elsősorban a Közgazdasági és Kereskedelmi szakmacsoportok iskoláinak szakmai tantárgyait tanító kollégái számára Környezetgazdaságtan témájában tartunk továbbképzést.
Cél: felkészíteni a szaktanárokat a környezetgazdaságtani ismeretek helyi szakmai tantárgyi programokba történő beépítésére.

Jelentkezési cím:
Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézet
Dr. Kohl Ágnes
Fax: 433-1741; E-mail: kohl.anges@nive.hu

Kérem a kedves Kapcsolattartó Kollegáktól, hogy akik még nem küldték el a 2007/2008. tanévi beszámolót, ill. a 2008/2009. tanévi fejlesztési programot, 2008. október 15-ig szíveskedjenek pótolni hiányosságaikat.

Kérem továbbá az intenzívebb kommunikáció érdekében rendszeresen figyeljék a NSZFI honlapján (jobb oldalon) a Honlapjaink rovat végén a Környezettudatos Szakképző Iskolai Hálózat információit.
A részletes programok is ott fognak megjelenni.

Szívélyes üdvözlettel,

dr. Kohl Ágnes
témafelelős

Környezettudatos Szakképző Iskolai Hálózat II. Országos Találkozó
2008.06.10.

a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézet és a Csapó Dániel Középiskola, Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium megrendezi a Környezettudatos Szakképző Iskolai Hálózat továbbképzéssel egybekötött második Országos Találkozóját.

Helyszíne: Csapó Dániel Középiskola, Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium (7101 Szekszárd - Palánk 19.)
Időpontja: 2008. június 30. - július 1.

4 szakmacsoportos, kiscsoportos találkozó 2008 áprilisában
2008.03.18.

A Környezettudatos Szakképző Iskolai Hálózat iskolái számára 4 szakmacsoportos, kiscsoportos találkozót szervezünk 2008 áprilisában elsősorban azzal a céllal, hogy a szakmaterület, szakmacsoport speciális környezetvédelmi problémáival, ill. ezek megoldásának lehetőségeivel, módszereivel foglalkozzunk.
Természetesen emellett a fogadó iskola egyéb, a környezettudatosságot, a fenntarthatóságot szolgáló tevékenységével is megismerkedünk.

A Környezettudatos Szakképző Iskolai Hálózat 2006/2007. évi tapasztalatai
2008.03.18.
Iskolazöldítési szakértői adatbázis az MKNE honlapján
2008.03.13.

Az MKNE iskolazöldítés programjának keretén belül létrehozott tanácsadói Adatbázis célja, hogy segítse az iskolákat és a tanárokat zöldítési céljaik elérésében, problémáik megoldásában.

Várhatóan az adatbázis hatékony kommunikációt tesz lehetővé, elősegítve a környezetbarát iskolai élet gyakorlati megvalósítását, és új, eredményes emberi kapcsolatok kialakulását. A jövőben az Adatbázis további bővülése várható. Ezért kérik a szervezők, hogy aki úgy érzi, szívesen megosztaná zöldítéssel kapcsolatos tudását, tapasztalatait a "rászorulókkal", jelentkezzen. Ezt a mellékelt jelentkezési lap kitöltésével és az MKNE irodájába való visszajuttatásával teheti meg.


Akkreditált pedagógus-továbbképzés
2008.03.13.

A Hulladék Munkaszövetség akkreditált pedagógus-továbbképzést indít a hulladékgazdálkodás és a fogyasztói társadalom ismeretanyagához kötődő nevelési feladatok elméleti és gyakorlati problémái, lehetőségei címmel.


2008 őszén ismét elindul a HuMuSz 30 órás továbbképzése Budapesten. Az öt napos tanfolyamra elsősorban a 10-18 éves korosztályt tanító pedagógusokat és környezeti nevelőket várják a szervezők. A tanfolyam résztvevői megismerkednek a hulladékgazdálkodás alapfogalmaival, a reklám - fogyasztás - hulladék összefüggésével és következményeivel, valamint a fogyasztói társadalomból a fenntartható társadalom felé vezető út hulladékgazdálkodással kapcsolatos lépéseivel a hétköznapi ember nézőpontjából. A képzés nagy hangsúlyt fektet arra, hogy formálja a téma nevelési feladataihoz szükséges pedagógiai szemléletmódot, valamint olyan módszertani ismereteket nyújtson (pl. szerepjáték, multimédia, csoport játék stb.), melyek segítik a téma könnyebb átadását a gyerekek számára.

Részvétei díj: 30 000 Ft. Az összeg tartalmazza a képzésen való részvétel díját, szendvicsebédet és az oktatási segédanyagokat.
Helyszín: Humusz Ház, 1111 Budapest, Saru u. 11.
Alapítási engedély száma: OKM-3/30/2006. A képzést 15 főtől indítjuk el.
A képzést az igények figyelembevételével, 2008-ban várhatóan a következő helyszíneken is elindítjuk: Hajdúböszörmény, Debrecen, Túrkeve.
Aki érdeklődik a képzés iránt, kérjük, jelentkezzen Földesi Dóránál az oktatas@humusz.hu címen vagy a (1)386-2648-as telefonszámon március 23-ig a választott helyszín megjelölésével!


Új oktatóanyag 11-14 éves korosztálynak
2008.03.13.

Az Energia Klub Környezetvédelmi Egyesület a "Mérd magad! - Energia az iskolában" néven futó európai uniós projekt keretében új oktatóanyagot készített a 11-14 éves korosztályba tartozó tanulók részére.


Az oktatóanyag segítségével a diákok az éghajlatváltozás jelenségével, okaival és következményeivel ismerkedhetnek meg, és megtudhatják, mi mindent tehetnek ők maguk is a klímaváltozás megfékezéséért. A munkafüzet előnye a hagyományos tankönyvekhez képest, hogy a korszerű, tapasztalati alapú oktatás elveit szem előtt tartva aktívan bevonja a gyerekeket a tananyaggal kapcsolatos tevékenységekbe, pl. az energiavadászat révén, amikor a gyerekek felfedezőútra indulnak, és feltérképezik iskolájuk energiagazdálkodási szokásait. Az oktatóanyag további előnye, hogy az ismereteket röviden, lényegretörően közli, vagyis a rendelkezésre álló időtől függően 4-8 tanóra alatt leadható.
A pedagógusok munkáját egy tanári kézikönyv is segíti, amely részletes háttérismereteket és módszertani útmutatót tartalmaz, így a témában kevésbé jártas tanárok is könnyűszerrel levezethetik a foglalkozásokat.
Mindezek révén az oktatóanyag nemcsak a tanórákon szolgálhat a tananyag kiegészítéséül, hanem szakkörök, iskolai témanapok, vagy akár táborok keretében is jól használható.Az oktatóanyag az Energia Klubnál rendelhető meg az oktatas@energiaklub.hu címen, illetve a 1/411-3533 telefonszámon, két különböző csomagban:
"Szakkör-csomag": 15 darab diák munkafüzet + 1 darab tanári segédlet, ára: 6.100 Ft
"Osztály-csomag": 30 darab diák munkafüzet + 1 darab tanári segédlet, ára: 10.200 Ft


Természetesen ettől eltérő mennyiségek megrendelésére is lehetőség van, ebben az esetben az ár egyedi megállapodás szerint alakul.

Tanulmányút lehetőség Angliába
2008.03.12.

A Tempus Közalapítvány pályázatot hirdet szakértői tanulmányutakra oktatási és képzési szakemberek számára.

Az Erdei Iskola Egyesület és a Környezet- és Természetvédelmi Oktatóközpontok Országos Szövetsége meghirdetik a Lehoczky János Díjat
2008.03.12.

Az Erdei Iskola Egyesület (EIE) együttműködve a Környezet- és Természetvédelmi Oktatóközpontok Országos Szövetségével (KOKOSZ), az Erdei Iskola Program támogatásával 2005-ben megalapították a Lehoczky János Díjat. A Díjat az erdei iskola mozgalom területén tevékenykedő, az erdei iskola mozgalom szereplői által elismert személy kapja, aki munkásságával sokat tett és tesz az ifjúság környezettudatosabb gondolkodásmódjának és magatartásának kialakulásához, hozzájárul az erdei iskolázás hagyományainak megőrzéséhez, fejlődéséhez, népszerűsítéséhez, és tapasztalatát, tudását megosztja, átadja embertársainak, ezáltal biztosítva a folytonosságot.


A Díj célja emléket állítani a fiatalon elhunyt, ám gazdag munkásságot maga után hagyó környezeti nevelőnek, pedagógusnak, és díjazni a Lehoczky János emlékéhez méltó munkásságot folytató erdei iskolázókat, környezeti nevelőket. A díjazott a Díj által erkölcsi megbecsülésben részesül.

A Díjra az a személy jelölhető, aki etikailag feddhetetlen, szakmai munkáját az ifjúsági korosztály számára pozitív példát mutatva végzi, és eleget tesz az alábbi szempontok valamelyikének:
- Munkásságával sokat tesz az erdei iskola mozgalom kiterjesztéséért. Publikációkkal, előadásokkal, továbbképzésekkel segíti népszerűsítését, minőségi fejlesztését.
- Munkájával sokat tesz az ifjúság környezettudatosabb gondolkodásmódjának és magatartásának kialakulásához, a fenntartható fejlődést népszerűsíti. Hozzájárul az erdei iskolázás hagyományainak megerősítéséhez.
A jelölések beérkezési határideje 2008. március 24. éjfél. A jelöléseket a jelölőlapon lehet benyújtani postai úton az alábbi E-mail címre:czippank@vnet.hu e-mail címre, az elektronikusan beérkezett jelölésekről visszaigazolást küldünk.

A jelölőlap letölthető a következő címről:

A Díj odaítéléséről a szervezetek által felkért 5 tagú kuratórium dönt. A kuratórium elnöke Czippán Katalin, tagjai: Darvas Lászlóné, Legány András, Nagyné Mussó Judit, Nagyné Bernschütz Judit
Lehoczky János összegyűjtött írásai elérhetők a következő címen:

HuMuSz az idei évben is vállalja az iskolai újrapapír füzetek nyomdai legyártatását
2008.03.12.

Szervezetünk, a diákok egészségének megőrzése, a környezet védelme, valamint a környezeti nevelés szempontjából kiemelkedően fontosnak tartja a természetes alapanyagból, ill. másodnyersanyagból készült iskolaszerek használatát. Szükséges, hogy a szelektív hulladékgyűjtés térhódítása mellett, a másodnyersanyagból készült termékek használata is elterjedjen. Egyfelől, mert csak így van értelme a szelektálásnak, másfelől pedig a szemléletformáló hatás miatt.

Az újrapapír terjesztésének érdekében idén negyedik alkalommal adunk ki újrahasznosított papírból készült füzetet, mivel ilyen - ismereteink szerint - kereskedelmi forgalomban nem kapható elérhető áron. Annak érdekében, hogy a füzet előállítási költsége minél alacsonyabb legyen (a magasabb példányszámnak köszönhetően), együttműködő partnereket keresünk iskolák, civil szervezetek körében. A HuMuSz vállalja, hogy összegyűjti az érdeklődők igényeit, valamint megszervezi a füzet kiadását és terjesztését.

Árak:

A5-ös méretű, 32 lapos, vonalas (4. osztálytól): 60 Ft A5-ös méretű, 32 lapos, négyzetrácsos: 60 Ft A5-ös méretű, 32 lapos, sima: 54 Ft A füzet kinyomatását a fenti maximált áron csak akkor vállaljuk, ha típusonként, az összes megrendelőtől legalább 3.000 példányra érkezik megrendelés a HuMuSz-hoz.

Egy megrendelőtől elfogadható legkisebb megrendelhető mennyiség: fajtánként 100 db, összesen 300 db, (aki ennél kisebb mennyiséget szeretne megrendelni, kérjük fogjon össze más iskolákkal, vagy vonja be a helyi pedagógiai szolgáltatót vagy a helyi önkormányzatot).

A füzetek vállalt legyártási határideje: 2008. május 30.

Amennyiben a HuMuSz saját hibájából nem tudja szállítani a füzeteket, a befizetett összeget visszafizeti az iskolának.
Tájékoztatásul közöljük, hogy megrendeléseket (a nyomdai munkák megindítása miatt) legkésőbb 2008 április 25-ig áll módunkban elfogadni.
Tárolási kapacitás híján és anyagi korlátok miatt, csak a fent megnevezett típusú füzetek legyártatását tudjuk vállalni! Kérjük, hogy ezt vegyék figyelembe a megrendelés leadásánál!
A HuMuSz ajánlata bővebben és a megrendelőlap a HuMuSz honlapján olvasható. A füzet fotója megtekinthető honlapunkon: http://www.humusz.hu/hirek/647 Kérdéseikkel keressenek az alábbi elérhetőségeken:

Tel.: (1)386-2648
E-mail: oktatas@humusz.hu
Bővebb információ:
http://www.humusz.hu/hirek/2779

Újrapapír világnap
2008.03.12.

Március 1-én volt az újrapapír világnapja. Ennek apropójából a HuMuSz arra kér mindenkit, hogy gondolja át papírfogyasztási szokásait: használjon kevesebb papírt; tegyen mindent annak érdekében, hogy a papír szelektív gyűjtése megtörténjen; használjon minél több újrahasznosított papírt. Mindannyian tudunk tenni környezetünk védelméért!

Környezetvédelmi szempontból csak akkor van értelme, ha az összegyűjtött másodnyersanyagot a gyűjtés helyéhez minél közelebb újrafeldolgozzák, és a belőle készített termék újra eljut a vásárlókhoz. A Magyarországon keletkező 600 ezer tonna papírhulladéknak közel felét csomagolópapír gyártásához felhasználják, ami jelentős eredmény. Ám ha tudjuk, hogy az új papír gyártása milyen nagymértékű környezetszennyezéssel jár, akkor nem lehetünk elégedettek. Becslések szerint egy tonna papírhulladék feldolgozása 12 öreg fát ment meg a kivágástól, továbbá 31,8 köbméter vizet, 3 köbméter lerakóhelyet, 4,1 MW áramot és 280 liter kőolajat takarít meg. Óriási mennyiségű irodai papírt, újságot, könyvet és iskolai füzetet készítenek a fákból kinyert cellulózból, pedig a körfolyamatba visszavitt papírhulladékból 5-10 alkalommal újrapapír készülhetne.

2007-ben az Újrapapír Világnapján a HuMuSz kerékpárosai egy-egy csomag újrapapírból készült másolópapírt adtak át a Miniszterelnöki Hivatal és valamennyi minisztérium képviselőjének. A kísérőlevélben felhívták az illetékesek figyelmét, hogy ha beszerzéseik során az államigazgatási szervek a zöld termékeket részesítenék előnyben, igen jelentős hatással lehetnének a környezetbarát termékek piacára azáltal, hogy a termelőket a környezetkímélőbb termékek előállítására ösztönzik. A Miniszterelnöki Hivatalból és több minisztériumból is ígéretet kaptunk, hogy erőfeszítéseket fognak tenni ebben az irányban. Ha esetleg még mindig vakítóan fehér papíron kapnak valamelyik minisztériumból levelet, kérjük, kérdezzék meg tőlük, hogy mikor változtatnak beszerzési gyakorlatukon.

Erdei iskola pályázat
2008.03.12.

Tavaszi 15 millió forintos erdei iskola pályázat. A pályázat kiírója: a POLY-VER Utazási Iroda és Ügynökség A pályázat célja: olyan felnőtt- és gyerekcsoportok 5 nap/ 4 éjszakás erdei iskolájának (program, szállás, étkezés (ez utóbbi kettő együtt értendő)) anyagi támogatása, amelyek elkötelezettek a környezeti nevelés iránt és ez a pályázatukból is kitűnik.

A pályázható helyszínek fotója, férőhely száma és a szállás és étkezés és programok árai megtekinthetők katalógusunkban vagy honlapunkon: www.polyver.hu A pályázók köre: olyan felnőtt- és gyerekcsoportok, akik megfelelnek a pályázati feltételeknek (a katalógusban szereplő szállás és étkezés árak 14 éves korig értendők, 14 éves kor fölött a gyermekár 130 %-a fizetendő) A pályázható összeg: összesen 15.000.000,- , azaz tizenötmillió forint A pályázható időpont: 2008. április 21-25., 5 nap/4 éjszaka Jelentkezési határidő: 2008. március 21.
(A pályázat elbírálása folyamatos, az eredményhirdetés határideje: 2008. március 28.) Pályázati díj: 5.000,- Ft/ csoport Pályázati feltételek:
A pályázónak készítenie kell költségvetést, amely tartalmazza a teljes árat és a megpályázandó összeget is. (A költségvetési mintához klikk ide!) (költségvetési példa itt tekinthető meg) A pályázónak rendelkeznie kell az étkezésre, szállásra (ez a kettő együtt értendő) és programra pályázandó összeg minimum 80 %-ával, mint önerővel. Csak programra nem lehet pályázni!
A pályázatokat kizárólag postai, illetve elektronikus úton fogadjuk el!
1. a pályázati űrlap kitöltése (letölthető a www.polyver.hu oldalról) és a maximum 4 db A/4-es oldal terjedelmű pályázat benyújtása, amely tartalmazza a csoport nevét, címét, elérhetőségét, postai úton (1148 Bp., Adria sétány 2. II/12.) vagy e-mailben várjuk a balazs@polyver.hu címre
2. regisztráció a www.polyver.hu weboldal regisztráció menüpontjában, saját (nem iskolai) e-mail címmel
Pályázati díj befizetése és ennek igazolása (kérjük az 5.000,-Ft befizetését igazoló szelvény másolatát is csatolni a pályázati anyaghoz) számlaszám: POLY-VER Bt 11714006-20399742 OTP NyRt.

A pályázati feltételek be nem tartása esetén a megnyert pályázati összeget vissza kell fizetni!
A pályázat bírálásának szempontjai:
- olyan pályázat beadása, mely tükrözi a pályázó elkötelezettségét a környezeti nevelés iránt
- létszám (akik az adott erdei iskola szálláshely férőhelyeit minél jobban kitöltik)
- példamutatás (akik vállalják, hogy magatartásukkal példát mutatnak a többi erdei iskolázó számára mind az erdőben, mind a szálláshelyen, különös tekintettel az egészséges életmód szabályaira (dohányzás, alkohol, drog mellőzése, stb.) és a környezet rendben- és tisztántartására és ezt a pályázatukban is megemlítik)
- gyorsaság (a beadási határidőtől függetlenül a pályázatokat folyamatosan bíráljuk el

Megjelent a Süvöltő 2008/1-es száma
2008.03.11.

A tartalomból:
* A civil érdekérvényesítés eszközei
* Naivak voltunk? - Egy védett nyárfa története
* Miénk itt az Országzászló tér - belvárosi küzdelem
* Honnan jön ez a sok szemét? - A szeméthegyeken túl
* Mobil tornyok - diadalmaskodik a lakosság környezettudata
* Nemzetközi hajóút a Felső-Tiszán?
* A hatodik nagy kihalás a földi élet történelmében I. rész
* Civil Fórumon Lengyelországban
* Konkvisztádorok
* Mindennapi cserjéink - A mogyoró
* Zöld Szemfüles - vetélkedő felhívás
* Tábori ajánló
* Tagság, önkéntesség
* Kerékpáros tábor - élménybeszámoló
* Mese Zöldfülűeknek
* Környezetkímélő pelenkázás
* Rétisasról röviden

A Süvöltő Környezetvédelmi Folyóirat az E-misszió Egyesület saját szerkesztésű és kiadású folyóirata. Az újság letölthető a www.e-misszio.hu honlapunkról, megrendelhető irodánkban: 4400 Nyíregyháza, Malom u. 18/a.; Telefonon: 42/423-818, e-mailen: emisszio@e-misszio.hu

Egy szám ára: 200 Ft - előfizetési díj egy évre: 1000 Ft. Az Egyesület tagjainak ingyenes.

Elsősegélycsomag a klímavédelemhez
2008.03.11.

Fodor Gábor környezetvédelmi miniszter a magyar közigazgatási intézmények klíma-semlegességének elérését kezdeményezi, és kibocsátás-csökkentési tervet szorgalmaz a hazai nagyvállalatoknál. Mindezt akkor fogadta meg, amikor átvette a WWF Magyarország Elsősegélycsomagját, melynek tartalmával a Föld sebeit gyógyíthatjuk.

Nem elég a kormányokra, vállalatokra mutogatni, a klímaváltozás rajtunk is múlik, mi is tehetünk ellene! Ezért olyan termékeket, kiadványokat és hasznos tanácsokat tartalmazó Elsősegélycsomagot állított össze a WWF Magyarország, melyek használatával mindenki hozzájárulhat az éghajlatváltozás mérsékléséhez. 400 db Elsősegélycsomag kerül kisorsolásra azok között, akik elküldik klímafogadalmukat március 15-ig.

Az első Elsősegélycsomagot dr. Fodor Gábor, környezetvédelmi miniszter kapta. A kézbesítő az éghajlatváltozás által súlyosan érintett faj, a jegesmedve egyik képviselője volt. A miniszternek is klímafogadalmat kellett tennie a csomagért.

Célom a magyar közigazgatási intézmények karbon-semlegességének elérése jelentette ki a miniszter. A klímaváltozás elleni küzdelem jegyében a tárcavezető részletes felméréseket készíttet a közigazgatási intézményeknél az üvegházhatású gázok kibocsátásáról, cselekvési tervet és programokat kezdeményez az ilyen jellegű környezetterhelés csökkentésére. Fodor Gábor egyik kiemelt feladatának tekinti a szénalapú technológiák kiváltását. A tárcavezető hozzátette: a közszférában tett lépések mellett szeretné elérni, hogy 2010-re a 100 legnagyobb magyar vállalat többsége rendelkezzen saját kibocsátás-csökkentési programmal.

A WWF Elsősegélycsomag tartalma: szigetelőanyag ablakra, energiatakarékos izzó, víztakarékos csapfej, napelemes kerti lámpa, akkumulátortöltő tölthető ceruzaelemmel, energiatakarékos háztartási és fűtési tippek, öko-autózás tanácsok, WWF Magazin, WWF hűtőmágnes.
Játékra jelentkezés és fogadalomtétel az alábbi webcímen:

Környezettudatos Szakképző Iskolai Hálózat megtartja 2007/2008 tanévi első ülését
2007

Örömmel tapasztaltuk, hogy a szakképző iskoláink között egyre több olyan intézmény van, ahol a környezeti értékeket, a fenntarthatóság elveit prioritásként kezelik. Többen már az ökoiskolai címet is elnyerték. Hatvan régi iskolánk mellett pedig 35 új iskola is vállalta a Környezettudatos Szakképző Iskolai Hálózatban való közreműködést.
Ezzel bővült az a pozitív mag, akik köré a hálózat tovább szerveződhet és valódi szakmai közösséggé formálódhat, ha valamennyien úgy akarjuk.
A hálózat működésének alapvető módja az iskolák közötti tapasztalatcsere és kapcsolatépítés. Ennek érdekében azonnal közreadjuk a hálózatba jelentkező intézmények listáját, elérhetőségét, ill. a kontakt személy nevét, hogy mielőbb egymással is kapcsolatba tudjanak lépni.
A Környezettudatos Szakképző Iskolai Hálózat e tanévi első kibővített ülését 2007. november 26-27-én az NSZFI (NSZI) Leonardo termében tartja.

FELHÍVÁS - Környezettudatos Szakképző Iskolai Hálózatba történő jelentkezéshez
2007

Az NSZFI 2006-ban létrehozta és 60 szakképző iskola közreműködésével sikeresen működtette a Környezettudatos Szakképző Iskolai Hálózatot.

A hálózat célja:
Változatlanul a Nemzeti Környezetvédelmi Program II. (NKP II.) keretében elérni, hogy a szakképző iskolákban a környezeti nevelés, a fenntarthatóság pedagógiájának elvei az iskolai életben érvényesüljenek.

Sajátos feladata, hogy a szakmai nevelő/oktató munkában is érvényre jusson a környezeti szemlélet, a környezetért érzett felelősség, a fenntartható fejlődést szolgáló szakmai tevékenykedtetés, értékrend és viselkedésmód.

A Környezettudatos Szakképző Iskolai Hálózat kapcsolódik a ENSZ által meghírdett "Fenntarthatóságra nevelés 2005-2014" évtizedének programjához, valamint segítséget nyújt az "Ökoiskola" cím elnyeréséhez.

Comenius iskolai együttműködések - nemzetközi pályázati lehetőség
2007

Az Európai Bizottság most induló Egész életen át tartó tanulás programjának keretében hirdeti meg Comenius iskolai együttműködések pályázatát.

Pályázhatnak: államilag elismert közoktatási intézmények (óvodák, alap- és középfokú oktatási intézmények, kollégiumok)

Kiíró:
Az akció keretében olyan pedagógiai projekteket lehet megvalósítani, amelyek nemzetközi együttműködésben zajlanak egyenrangú partnerintézmények részvételével, egy közösen választott témában, folyamatos munkával, közös projekttermék elkészítésének a céljával.
A pályázati forma szabad kezet ad a pályázóknak a témaválasztást illetően. Követelmény azonban, hogy a projekt illeszkedjen az iskola alaptevékenységéhez és a helyi tantervhez, illetve kiegészítse azt, és a projekttevékenység jelentős részben a tanórákba épülve valósuljon meg.

Pályázati feltételek:
A két éves időtartamú Comenius iskolai együttműködések legalább 3 részvételre jogosult ország egy-egy intézménye között zajlanak, kivéve a bilaterális nyelvi témájú projekteket, amelyek két intézmény közreműködésével valósulnak meg.
Azok az intézmények, melyek projektjüket a 2005/2006-os vagy a 2006/2007-es tanévben kezdték, a hátralévő időre megújítási pályázatot adhatnak be, de projektjükhöz új partnerek nem csatlakozhatnak.

A pályázatot minden partnernek a saját országa nemzeti irodájához kell megküldenie. Pályázati határidő: 2007. március 30. Várhatóan a következő években is március 30. lesz a pályázati határidő.

A részletes pályázati felhívás megtalálható a Tempus Közalapítvány honlapján. http://www.tka.hu


Comenius együttműködéseket előkészítő látogatások

Előkészítő látogatás keretében anyagi támogatás igényelhető a pályázat benyújtásával és a projekt megszervezésével összefüggő közös teendők összehangolása céljából. Az előkészítő látogatások maximális időtartama 1 hét, és intézményenként maximum 2 fő kiutazása támogatható. A támogatás fedezi az útiköltségeket és hozzájárul a külföldön való megélhetés költségeihez, de nem haladhatja meg az 1000 euró/fő összeget.
Előkészítő látogatás keretein belül támogatható partnerkereső szemináriumon való részvétel is.
Pályázati határidő: folyamatosan, 10 héttel a látogatás tervezett időpontja előtt.
További információ:

Tempus Közalapítvány
1093 Budapest, Lónyay u. 31.
Infóvonal: (06 1) 237-1320
E-mail: info@tpf.hu
Web: http://www.tka.hu

Filmsorozat az ökoiskolákról a Duna Televízió műsorán
2007

A Duna Televízió filmsorozatot sugároz az ökoiskolákról, melynek első epizódja március 13-án, kedden 15.15-kor lesz kedden a Duna Televízióban. Valószínűleg a sorozat mindig kedden, ebben az időpontban kerül adásba, de pontos időpontja még csak az első adásnak van.

Francia-magyar környezetvédelmi hónap

Márciusban, a Francia Intézetben (Budapest, Fő u. 17.) A környezetvédelmi hónap keretében négy alkalommal várják az érdeklődőket a szervezők, alkalmanként más-más téma körüljárására.

A tervezett témák a következők:

 • Március 1.: "Nyár a télben" - Éghajlatváltozás és energiapolitika
 • Március 7.: A biológiai sokféleség megőrzésének kihívásai és az energiapolitika
 • Március 21.: Éghajlatváltozás - Árvizek és a megelőzés eszközei
 • Március 29.: "Együtt az Európai Unióban" - A környezetvédelmi lobby tevékenység

Bővebb információk, részletes program és regisztráció: http://www.kvvm.hu/cimg/documents/0219_Programme.pdf

Fórum-sorozat indul a fenntartható fejlődésről
2007

Fenntartható fejlődés: Mikor lesz nemzeti stratégia?

Az MTA Elnökségének Környezettudományi Bizottsága és a Magyar Természetvédők Szövetsége, a Friedrich Ebert Alapítvány támogatásával és Országgyűlés elnökének védnökségével fórum-sorozatot indít a fenntartható fejlődés tartalmi kérdéseinek megvitatása és népszerűsítése érdekében, segítendő a nemzeti stratégia elkészítését.

További részletek: http://www.nonprofit.hu/esemenyek.html#e594999

Saláta, a Humusz elektronikus hírlevele
2007

A márciusi szám tartalmából:

 • Több százan a Városliget tisztaságáért - szemétszedés
 • Élelmiszerekről, gyerekreklámokról - előadással egybekötött beszélgetések
 • Erdőpedagógia felhívás
 • Békamentés - önkéntesek kerestetnek!
 • Állatvédelmi oktatóanyagok

A hírlevél letölthető a http://www.humusz.hu/download/sali/2007_marcius.doc címről!

Természetbúvár órák a fővárosban
2007

Kérjen Ön is fővárosi természetbúvár órákat a Madártani Egyesülettől! Budapesten számtalan példáját láthatjuk a természeti és kulturális értékek összefonódásának, a városi közparkok madaraitól, a Parlament kupoláján fészkelő vörösvércsékig. A Magyar Madártani Egyesület nemrégiben tovább bővítette oktatási repertoárját: a természetvédelmi és madárgyűrűző táborok, hétvégi kirándulások, a Madarász ovi és Madarász suli foglakozások mellett tantermi és terepi órákat is kínál a fővárosi iskolásoknak. A gyerekek részt vehetnek madárgyűrűzési bemutatón, készíthetnek madárbarát kertet, vagy megismerkedhetnek saját kerületük természeti értékeivel a terepi foglakozásokon.

További információ:

Magyar Madártani Egyesület, Schmidt Emese
Telefon: 30/853 1373, 1/275 6247
E-mail: schmidt.emese@mme.hu
www.mme.hu

A mezei veréb az év madara
2007

A Magyar Madártani Egyesület a mezei verebet választotta az év madarának 2007-ben. A mezei veréb állománya az utóbbi 3-4 évtizedben drasztikusan csökkent Nyugat-Európában, olyannyira, hogy például a britek verébkészlete az eredeti létszám 3%-ára csökkent.

Magyarországon ma még erős állomány, több mint kétmillió pár található, de a riasztó nyugat-európai trend számunkra is figyelmeztető jel, hisz a csökkenést sokkal könnyebb megelőzni, mint visszafordítani.

Mi alapján választják az év madarát?

A Magyar Madártani Egyesület immár 27 éve választja meg az év madarát. A döntést mindig alapos mérlegelés előzi meg. A kiválasztás szempontjai különbözőek: a faj tényleges veszélyeztetettsége, hirtelen állománycsökkenés, kiemelt védelmi akció, agy éppen az aktív védelem népszerűsítése.

További információ:

Magyar Madártani Egyesület, Orbán Zoltán,
Telefon: 20/425-9450, e-mail: orban.zoltan@mme.hu , www.mme.hu
Fotót kérhet Márta Krisztinától a marta.kriszta@mme.hu e-mailcímen, vagy a 20/465-8805-ös telefonszámon.
További állományadatokért látogasson el az MME Monitoring Központjának honlapjára. www.mme-monitoring.hu

Barlangtúra
2007

Korunkban egyre nagyobb az igény a kezdők számára is biztonságosan kipróbálható, izgalmas, érdekes sportok alkalomszerű megismerésére.Egyesületünk erre kínál lehetőséget a barlangászás műfajában; iskolák, munkahelyi, egyházi közösségek, baráti társaságok jelentkezésére számítva.
A solymári túrák során a pihenők alatt oktató, ismeretbővítő előadást is tartunk, hogy a kirándulás minél érdekesebb, hasznosabb legyen.
A túrák mindig a telefonon előzetesen megbeszélt időpontban indulnak, egész évben, szombat kivételével a hét bármely napján.
A túra helye a Solymári-ördöglyuk.
A túra 1,5-2 órát tart, aktív kúszás-mászás a barlang járataiban.

Bővebb információ:

www.barlangtura.hu
Tel: 06 23 373-551

Gyeregyalog.hu
2007

Az Aktív Szabadidő és Környezeti Nevelés Dél-Dunántúli Összefogás 2005 áprilisában, a Zselici Napsugár Alapítvány gesztorálásával jött létre. Célja, hogy a dél-dunántúli régióban működő, a természeti értékeket bemutató, a környezettudatos magatartást népszerűsítő, az
iskolán kívüli környezeti neveléssel, az erdei iskoláztatással foglalkozó profit orientált és civil szervezetek, szolgáltatók és egyének egységes fellépését elősegítse. Ennek keretében egy honlapon, egy a szolgáltatókat bemutató adatbázison, térképeken, kiállításokon és egyéb kiadványokon keresztül népszerűsíti a régiót, amelyet a meglévő természeti erőforrásokra alapozva Magyarország természeti központjává kíván tenni.
Ennek érdekében elindították a www.gyeregyalog.hu internetes oldalt,
amelyet folyamatosan bővítenek, fejlesztenek.

Önkénteseket keres a Rügyecskék
2007

Kistarcsán egy 8 hektáros fenyveserdőben élményösvényt építünk a német Ökowerk környezeti neveléssel foglalkozó szervezet segítségével március 12 és 19 közt. Önkénteseket keresünk ezen időszakra, illetve hosszabb távra is az élményösvény működtetésére. Április 5-10 közt a kiválasztott jelentkezőkkel Berlinbe megyünk az erdőpedagógia alapjait elsajátítani, amely utazás költségeit a Rügyecskék Alapítvány pályázati támogatásból fedezi. Ha úgy érzed, hogy van kedved az élményösvény építésében segíteni, várjuk jelentkezésed!
Ha hosszabb távra szeretnéd elkötelezni magad és nem csak az építés, hanem az élményösvény működtetése is érdekel (gyerekcsoportok szervezése, túravezetés, karbantartás, pályázatírás, tananyagfejlesztés, stb.) akkor egy motovációs levélben írd meg az érdeklődésed okát és hogy milyen elképzeléseid vannak az élményösvény működtetésére, munkád finanszírozására. Ezt és az önéletrajzodat küld el kérlek a viola@rugyecskek.hu emailcímre február 25-ig.

Zöld forrás pályázatok
2007

A Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium megjelentette a környezet- és természetvédelmi céllal létrejött társadalmi szervezetek környezet- és természetvédelmi célú programjainak támogatására kiírt 2007. évi "Zöld Forrás" pályázati felhívást.
A pályázat keretében civil szervezetek pályázhatnak "Környezeti oktatást, nevelést célzó programok megvalósítására" is. Beadási határidő 2007. január 31.

Részletes pályázati kiírások, és a pályázati dokumentumok elérhetők:
http://www.kvvm.hu/palyazatveg.php?content_id=214

ZÖLD SZEMMEL rovat a Greenfo portálon
2007

Sokan megkeresik a Greenfot környezetvédelmi problémáikkal. Mivel látogatóink között sok újságíró van, ezért a most indult ZÖLD SZEMMEL oldalon lehetőség van arra, hogyha valaki környezetszennyezéssel találkozik (illegális szemétlerakás, erdőirtás, növény-, állatpusztítás, stb.) azt lefotózva beküldje nekünk. Kérjük, írja meg mikor és hol készült a felvétel, ill. egyéb fontos információkat is közölhet. Így - reményeink szerint - a különböző médiákban is téma lehet az Önök információjából. Nemcsak negatív, hanem pozitív kezdeményezésekről is várjuk információikat. A feltöltött adatokat és képeket szerkesztőink elbírálják, és amennyiben a személyiségi jogokat és a jó erkölcsöt nem sértik, ill. a témának megfelelnek, megjelennek honlapunkon. A beküldő eldöntheti, hogy neve és E-mail címe megjelenjen-e.

Részletek: http://www.greenfo.hu/zold_szemmel.php

Tudatos Vásárló magazin
2007

A Tudatos Vásárló 10. száma (amely 2006-ban a 4.) a szupermarketekkel
foglalkozik. Köztudott, hogy ezen üzletek sok negatív hatása közül az
egyik az, hogy ösztönöznek bennünket bolygónk elfogyasztására. A tematikus
szám cikkei jó néhány izgalmas kérdést járnak körül, például:

 • Hipertitkok a nagyáruházban (Egy nagyvállalat marketingosztályának pár éve kiugrott alkalmazottja árul el néhány érdekes titkot.)
 • Áruházi hangosbemondó (Avagy milyen trükkökkel vesznek rá minket a vásárlásra?)
 • Hogyan szerettetik meg a gyerekekkel a hipermarketet?
 • A szupermarketek a kistermelők ellenségei?
 • Civil szervezetek a bevásárlóközpontok befolyásának korlátozásáért
 • Szuperszavanna (A Homo sapiens sapiens zsákmányszerzése a bevásárlóközpontban.)

A Tudatos Vásárló a Tudatos Vásárlók Egyesületének (TVE) ingyenes folyóirata.
Beszerezhető a TVE-től (1027 Budapest, Bem rakpart 30. II/19., tel./fax:
(06-1-) 225-8136, e-mail: szerk@tve.hu).

Forrás: Védegylet

Könyvajánló- Kellemetlen igazság
2007

Megjelent Al Gore - Kellemetlen igazság című könyve

Al Gore, az Egyesült Államok korábbi alelnöke harminc éve foglalkozik a globális felmelegedés kérdésével. A 2000. évi - számára sikertelen - elnökválasztás óta legfőbb feladatának a klímaváltozással kapcsolatos ismeretterjesztést tekinti. Az elmúlt hat évben beutazta a világot, felkereste a bolygó azon területeit, ahol a változás jelei kézzelfoghatóak, és sok száz előadást tartott annak érdekében, hogy az összegyűjtött információkat megossza az érdeklődőkkel.

Aztán idén tavasszal az előadásai alapján elkészült egy könyv és egy film, amely felrázta Amerika közvéleményét. A Kellemetlen igazság máris minden idők harmadik legnézettebb dokumentumfilmje. A könyv pedig a filmnél is jóval több adatot, érvet, ábrát tartalmaz. Környezeti nevelési szempontból nagyszerű mű. Olyan érzésünk van, mintha csak szórakozásképpen gyönyörű képeket nézegetnénk, és a Gore család történeteit olvasnánk, de a szerző eközben rengeteg tényt közöl, és összefüggést megértet.

Sok könyvről leírták már, ebben az esetben biztos, hogy nem túlzás: Gore művét minden középiskolás tanárnak és diáknak olvasnia kellene. Nem csak a biológia, kémia és földrajz órákhoz ad kiegészítő ismereteket. Hiszen, ahogy a szerző írja: "Azt remélem, hogy akik elolvassák a könyvet, és megnézik a filmet, ugyanazt fogják érezni, amit én már régóta: a globális felmelegedés nem csak a tudományról szól, és nem csak politikai téma. Valójában erkölcsi kérdés."

A könyv egy erdőmérnök végzettségű természetvédő és egy biológia-kémia szakos középiskolai tanár fordításában a Göncöl Kiadónál jelent meg. 328 oldal, 4830 Ft. Keresse a könyvesboltokban! Akik oktatási célra több példányt vásárolnak, a HuMuSz Házban (1111 Bp. Saru u. 11.) árengedményt kaphatnak.

További információ:
http://www.kukabuvar.hu/hirek/1832
e-mail: gado@humusz.hu

Állatvédelem - tudatformálás gyerekeknek
2007

Azok a pedagógusok, környezeti nevelők, akik munkájuk során szeretnék az állatvédelem témáját is érinteni és azt a fiatal generációk számára átadni, most segítséget kaphatnak a Fauna Egyesülettől. A http://www.fauna.hu/ honlapon Állatvédelem pedagógusoknak - címmel letölthető formátumban megtalálható egy feladattár, mely kapaszkodót, ötleteket ad a vezető tanároknak.
További információk az egyesületnél, tel: 06-1/266-6978

A hulladékképződés megelőzéséről - kiadványok
2007

Továbbra is kaphatók a HuMuSz - Kukaügyi ismeretek -című sorozatában megjelent megelőzésről szóló ingyenes kiadványai. A "Környezettudatos vásárlás" ill. a "Vizek...szennyvizek" című szórólapok megrendelhetők postán (humusz@humusz.hu) vagy letölthetők az internetről: http://www.humusz.hu/kiadvanyok/1135 és http://www.humusz.hu/kiadvanyok/1134

Az ELMŰ Energia Suli akciója - Kapcsolódj be!
2007

2006. szeptemberében, az új tanév kezdetével nem csak az iskolák, hanem a Budapesti Elektromos Művek Nyrt. (ELMŰ) és az Észak-magyarországi Áramszolgáltató Nyrt. (ÉMÁSZ) általános iskolai programja, az Energia Suli is megnyitja virtuális kapuit kicsik és nagyok előtt. Az iskolaprogram keretében nem csak tudást, hanem folyamatos jókedv- és energia-utánpótlást kínálunk az Energia Suliba beiratkozó gyerekeknek és szüleiknek, tanáraiknak egyaránt.
Programunk célja, hogy megismertessük a felnövekvő generációt az energia izgalmas világával, felhívjuk figyelmüket az energiatakarékosság és a környezetvédelem közös felelősségére, közelebb vigyük a gyerekekhez a fizika tudományát, beavassuk őket az elektromosság titkaiba, segítsünk készülni a tanórákra, de tegyük mindezt játszva és élményekben, a fel- és megismerés örömében gazdagon.
Kezdeményezésünkkel szeretnénk támogatni a pedagógusok munkáját, ennek érdekében hónapról-hónapra új oktatási segédanyagokkal, letölthető munkalapokkal, foglalkoztató feladatokkal járulunk hozzá a fizika-, valamint a természet- és környezetismeret órák színesítéséhez, a reáltudás élményszerűbb átadásához.
Játszva tanulni a legjobb. Ezt az elvet nem csak internetes tananyagkínálatunk követi, hanem az Energia Suli honlap játékai, pályázatai is. Játék a játék kedvéért vagy nyereményekért, energiatotó, alkotópályázat - mindenki megtalálja majd a kedvére valót.
Negyedévente útjára indítunk egy-egy akciót környezetünkért és egymásért, mert biztosak vagyunk benne, hogy közös energiáinkkal minden cél elérhető. Reméljük, hogy ezekben a vállalásokban minden korosztály partnerünk lesz, nem csak a gyerekek és tanáraik, hanem a szülők is csatlakoznak majd hozzánk.
További információk:
http://www.energiasuli.elmu.hu/index.php

A program tematikája:

 • Nagyságrendek, energia, teljesítmény, hatásfok
 • Elektromos energia előállítása, hő-, atomerőművek (Utalás: szél, víz)
 • Elektromos energia átalakítás (transzformátorok, akkutöltők), elosztás
 • Elektromos energia elemekből, akkumulátorokból, napelemekből
 • Világítás, világító berendezések (wolfram, Hg)
 • Konyhai, fürdőszobai, elektromos gépek, elektronikus szórakoztató eszközök
 • Képmegjelenítő eszközök (katódsugárcsöves, LC, plazma, projektor)
 • Atomerőmű (előnyei, hátrányai), radioaktivitás
 • Energiatakarékosság
 • Kimeríthetetlen, megújuló, megújítható energiaforrások, felhasználásuk
Ökosansz - Új rádióműsor
2007

Ökológiai, környezeti és társadalmi kérdésekkel foglalkozó új műsor indult a Kossuth adón 2006 október 11-én. A szerdánként 15:05 - 15:55 között jelentkező élő, interaktív műsorban az életminőségünket, és a jövőnket befolyásoló természeti és társadalmi jelenségekről, folyamatokról beszélgetünk szakértőkkel, tudósokkal, környezetpolitikusokkal, és a zöld mozgalom képviselőivel.

A BISEL-Biotikus Index az iskolai oktatásban című tanár továbbképzésről
2007

Az NSZFI szervezi a GREEN Pannónia Alapítvány által kidolgozott BISEL-Biotikus Index az iskolai oktatásban c. tanár továbbképzési programot. A továbbképzés szervezésében és lebonyolításában segítő partnerünk a GREEN Pannónia Alapítvány és a Duna-Ipoly Nemzeti Park

Helyszíne: Duna-Ipoly Nemzeti Park, Királyréti Oktatóközpont 2624 Szokolya, Király rét
Időpontja: 2007. július 2-4. (hétfő, kedd, szerda)

Tájékoztató letöltése »

Környezettudatos Szakképző Iskolai Hálózat I. Országos Találkozó
2007

Kedves Kapcsolattartó Kollega!

Tájékoztatom, hogy a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézet és a Karacs Ferenc Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium megrendezi a Környezettudatos Szakképző Iskolai Hálózat első Országos Találkozóját.

Helyszíne: Karacs Ferenc Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium (4150. Püspökladány, Gagarin u. 2.)
Időpontja: 2007. május 11. - 12.

A Környezettudatos Szakképző Iskolai Hálózat feladat és programterve 2007
2007
"Fenntartható energiagazdálkodás" című továbbképzés
2007

Kedves Munkaközösség vezető/Kapcsolattartó Kolléga!

Az NSZFI 2006-ban létrehozta és 60 szakképző iskola közreműködésével sikeresen működtette a Környezettudatos Szakképző Iskolai Hálózatot.

A hálózat célja:  változatlanul a Nemzeti Környezetvédelmi Program II. (NKP II.) keretében elérni, hogy a szakképző iskolákban a környezeti nevelés, a fenntarthatóság pedagógiájának elvei az iskolai életben érvényesüljenek.

Sajátos feladata, hogy a szakmai nevelő/oktató munkában is érvényre jusson a környezeti szemlélet, a környezetért érzett felelősség, a fenntartható fejlődést szolgáló szakmai tevékenykedtetés, értékrend és viselkedésmód.

A Környezettudatos Szakképző Iskolai Hálózat kapcsolódik a ENSZ által meghírdett "Fenntarthatóságra nevelés 2005-2014" évtizedének programjához, valamint segítséget nyújt az "Ökoiskola" cím elnyeréséhez.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a környezettudatos szakképző iskolák hálózata logojának elkészítésére
2007

Kedves Diákok és Pedagógusok!

A Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézet által életre hívott környezettudatos szakképző iskolák hálózatának munkájában résztvevő iskolák számára szervezett I. Országos találkozón, az iskolák képviselőinek egyetértésével döntés született egy logo tervezéséről.
Ennek értelmében pályázati kiírásunkat azon szakképző iskolák diákjai számára hirdetjük, akik jelenleg is a környezettudatos szakképző iskolák hálózata tagiskoláiban végzik tanulmányaikat.

Hogyan és mit tanítsunk az allergiáról?
2007

A KÖRLÁNC Egyesület Parlagfű projektjének keretében ingyenes tanártovábbképzést szervezünk főleg gimnáziumi tanároknak, de az általános iskola felső tagozatában tanítók számára is jól használható az anyag.
A továbbképzés keretében az allergia, a pollenallergia és a parlagfű témakörben új szemléletű módszereket, ötleteket adunk át. A résztvevők a teljes oktatóanyagot CD-n megkapják.
A továbbképzést szervezi és másokkal együtt tartja: Schróth Ágnes

Időpont: 2006. november 10. 14:30 - 18:15
Hely: ELTE Trefort Ágoston Gyakorlóiskola
Jelentkezés: schroth78@hotmail.com elektronikus címen,
vagy az 1088 Budapest, Trefort u. 8. levélcímen
(a név, az iskola vagy intézmény nevének, illetve elérhetőség megadásával)
Globális képzés eszközök a BOCS Alapítványtól
2007

Szeretnénk a környezeti nevelők figyelmébe ajánlani globális képzés eszközeinket: könyvek, poszter-dosszié, öko-lábnyom kiszámító memória/kvartett kártyakészlet, Természet & Béke kalendárium, babláblabda, számítógépes oktató animációk.

Terepi vezető továbbképzés
2007

Program:
Haladás ismert és ismeretlen terepen. Térképek és használatuk: a jelkulcs felépítése, értelmezése, eligazodás a térképi ábrázolásokban. Úti cél kiválasztása, útvonalak megtervezése a térkép információi alapján. Tájoló használata. Eljárás eltévedés esetén.

Környezettudatos Szakképző Iskolai Hálózat iskolái
2007
A Környezettudatos Szakképző Iskolai Hálózat alakuló ülése
2007

Környezettudatos Szakképző Iskolai Hálózat alakuló ülésének időpontja a tervezetthez képest megváltozott 2007. február 26-ára.

Köszöntjük a Környezettudatos Szakképző Iskolai Hálózatba jelentkező iskolákat!
2007

Örömmel tapasztaltuk, hogy a szakképző iskoláink között van már 75-80 olyan intézmény, ahol a környezeti értékeket, a fenntarthatóság elveit prioritásként kezelik. Többen már az ökoiskolai címet is elnyerték, 59 iskola pedig vállalta a Környezettudatos Szakképző Iskolai Hálózatban való közreműködést.
Ezzel kialakult az a pozitív mag, akik köré a hálózat tovább szerveződhet és valódi szakmai közösséggé formálódhat, ha valamennyien úgy akarjuk.
A hálózat működésének alapvető módja az iskolák közötti tapasztalatcsere és kapcsolatépítés. Ennek érdekében azonnal közreadjuk a hálózatba jelentkező intézmények listáját, elérhetőségét, ill. a kontakt személy nevét, hogy mielőbb egymással is kapcsolatba tudjanak lépni.
A Környezettudatos Szakképző Iskolai Hálózat alakuló ülését 2007. február 26-án (hétfő) az NSZFI (korábban NSZI) Leonardo termében 11.00-16.00 óra között tervezzük megtartani. Erről a későbbiekben honlapunkon és levélben is értesítést küldünk.

Budapest, 2007. január 15.

dr. Kohl Ágnes
témafelelős

Ui. Kérjük azt a néhány iskolát, akik még nem küldték el helyzetelemzésüket, s e tanévi fejlesztési tervüket, hogy mielőbb pótolják.
Fax: 477-5641 vagy e-mail: kohl.agnes@nive.hu

Környezettudatos Szakképző Iskolai Hálózat létrehozása
2007

Az NSZI Környezettudatos Szakképző Iskolai Hálózat kialakítását kezdeményezi. A hálózat célja, a Nemzeti Környezetvédelmi Program II. keretében elérni, hogy a szakképző iskolákban a környezeti nevelés, a fenntarthatóság pedagógiájának elvei az iskolai életben érvényesüljenek.