Magyar Nemzeti Observatory

Magyar nyelvű változat
Angol nyelvű változat

Bevezető


A Magyar Nemzeti Observatory az Európai Képzési Alapítvány (ETF) kezdeményezésére 1995-ben jött létre. Az Observatory számára a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézet (NSZFI) - a hazai szakképzés és felnőttképzés fejlesztéséért és kutatásáért felelős intézmény - ad otthont.

A Magyar Nemzeti Observatory szoros együttműködésben dolgozik azokkal a minisztériumokkal, amelyek kapcsolatban állnak a szakoktatás és szakképzés, illetve a munkaerőpiac feladataival, a szociális partnerséggel, valamint a regionális fejlesztéssel. A Magyar Nemzeti Observatory célja, hogy a szakképzési rendszerről és a munkaerőpiac helyzetéről információkat gyűjtsön, azokat elemezze és elérhetővé tegye partnerei számára. Az Observatory az ETF-en keresztül információhoz jut az Európai Unióban működő szakképzési gyakorlatot illetően, az EU pedig kapcsolatokat létesít a tagországok különböző szervezeteivel, intézményeivel, és rajtuk keresztül segíti az adott ország szakképzési reformját.

A Magyar Nemzeti Observatory a következőképpen járul hozzá a szakképzési rendszer reformjához:

 • információforrásokat határoz meg
 • információkat gyűjt és elemez
 • rendszeresen jelentéseket, tanulmányokat készít a szakképzésben történt fejlesztésekről
 • releváns információkat továbbít országos hatóságokhoz és más szervekhez
 • meghatározza a követendő gyakorlatot példaértékű esetek alapján
 • különböző országos szakképzési kezdeményezések között kapcsolatot hoz létre
 • más országokban működő Observatorykkal kapcsolatot létesít
 • elősegíti a munkaerő-piaci igények és a szakképzés közötti információáramlást
 • szakképzés-politikai lehetőségeket határoz meg
 • bi- és multilaterális együttműködési területek meghatározásához járul hozzá
 • meghatározza azokat a fő területeket a szakképzésben, ahol jövőbeni beavatkozás szükséges.

Elérhetőségünk


Magyar Nemzeti Observatory
H-1085 Budapest, Baross u. 52
Tel.: (06-1) 434-5700; Fax: (06-1) 210-1063
E-mail: observatory@nive.hu


Letölthető dokumentumok