Nemzetközi kapcsolatok
 
Archívum »

EURODIR

Az EURODIR  az európai szociális szektorban tevékenykedő képző szervezetek hálózata. A szervezet 1995-ben jött létre. Célja a szociális intézmények vezetőképzésének fejlesztése.

Céljai:

www.eurotranslog.eu


UNEVOC


Az UNEVOC az UNESCO szakképzéssel foglalkozó szervezete, bonni székhellyel, amely honlapján jelentéseket közöl és ajánlásokat fogalmaz meg, valamint workshopokat, szemináriumokat, konferenciákat, tréningeket szervez, tanácsadást nyújt az alábbi témákkal kapcsolatban:

www.assetecvet.eu


Szakképzési Minőségbiztosítási Hálózat

A Lisszaboni Stratégia és a Koppenhágai Folyamat elvei és prioritásai alapján a szakképzésben alkalmazandó, európai szinten közös minőségbiztosítási keretrendszert ( The Common Quality Assurance Framework (CQAF)) kidolgozó "Minőségbiztosítás a szakképzésben" EU szakértői munkacsoport mandátuma 2004. december 31-én lejárt. A munkacsoport munkájának továbbfolytatására és a folyamat fenntarthatóságának céljából az EU Bizottság létrehozta és 2005. október 3-án az EU Dublini Konferencián útjára indította az Európai Szakképzési Minőségbiztosítási Hálózatot (European Network on Quality Assurance in VET). Magyarország két fővel képviselteti magát az újonnan megalakult Hálózatban.
Az Európai Szakképzési Minőségbiztosítási Hálózat első munkaértekezletére 2005. november 21-22-én került sor Brüsszelben. Az Európai Szakképzési Minőségbiztosítási Hálózatot a tagállamok, az EFTA országok és a csatlakozásra váró országok kormányzatai által delegált nemzeti képviselők (országonként 2-2 fő), az európai szociális partnerek képviselői (3 fő), az Európai Képzési Alap, az EU Bizottság és a CEDEFOP 1-1 képviselője alkotja. A Hálózat munkájába jelenleg 22 ország kapcsolódott be. A Hálózat fő döntéshozó szerve a Közgyűlés, amelyet a fenti képviselők alkotnak. A Közgyűlés első munkaértekezletének fő célja a Hálózat 2006-2007. évi munkaterv és működési rend tervezetének a megvitatása volt. Magyarország részéről mind a két hivatalosan delegált szakértő részt vett a munkában.


Osztrák-magyar ekvivalencia program

A 159/1994. (XII. 2.) Kormányrendelet rendelkezik a Magyar Köztársaság és az Osztrák Köztársaság Kormánya között a szakmai képzési együttműködésről és a szakképzési vizsgabizonyítványok egyenértékűségének kölcsönös elismeréséről. E korábbi megállapodás aktualizálása és újabb javaslatok alapján az osztrák fél kezdeményezésére 2007. tavasza és 2008. január között 45 db szakképesítés szakértői megfeleltetése történt meg (megfeleltethetőségének vizsgálata) a hatályos 2006. évi OKJ-ban szereplő szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeinek, Europass bizonyítvány-kiegészítőinek az összehasonlításával. A 2007. december 10-i osztrák-magyar szakértői ülésen egyenértékűként elismert szakképesítések tekintetében a 2 ország megegyezett a jogilag kötelező módon történő publikálására. Az osztrák Oktatási Minisztérium kérte, hogy a ratifikálás és a két ország hivatalos közlönyében történő publikálás érdekében magyar részről kezdeményezzék az ehhez szükséges hivatalos jegyzékváltás előkészületeit.


Német-magyar együttműködés

2007. április 25-én Nagy László, a Nemzeti Szakképzési és Felnőttkép­zési Intézet főigazgatója látogatást tett Bonnban a Szövetségi Szakképzési Intézetben, (Bundesinstitut für Berufsbildung, BIBB) és együttműködési megállapodást írt alá Manfred Kremer úrral, a BIBB elnökével. Az aláírt megállapodásban foglaltak szerint az együttműködés célja a szakképzéskutatás támogatása a kölcsönös segítségnyújtás, kooperáció és információ­csere útján. Az együttműködés keretében az NSZFI és a BIBB kölcsönösen tájékoztatják egymást kutatási programjukról és kuta­tási eredményeikről. A tárgyra vonatkozó kiadványokat kölcsönösen elérhetővé teszik egymás számára.


WorldSkills

2005 májusában a Nemzeti Szakképzési intézet szervezésében Magyarországról 140 fő vett rész a Helsinkiben megrendezett WorldSkills világversenyen. A WorldSkills egy olyan egyedülálló, nemzetközi tagsággal rendelkező, non-profit szervezet, amely - küldetése szerint - világszerte emelni kívánja a szakismeretek és a szakmai továbbképzés színvonalát. Legfontosabb tevékenysége, hogy különböző tagországokban kétévente - 40 szakmai területen - megszervezi a WorldSkills versenyt. A WorldSkills tagjai olyan nemzeti szervezetek, testületek vagy intézmények, amelyek az adott országban felelősek a szakoktatás és szakképzés előmozdításáért. 2006 januárjától Magyarország is teljes jogú tagja a szervezetnek.


Archívum >>