Külföldi bizonyítványok és oklevelek elismerése

Jogalap


A külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló 2001. évi C. törvény hatálya alá tartozó ügyekben eljáró hatóságok kijelöléséről, valamint a nyilatkozattételi kötelezettség alá eső szolgáltatások felsorolásáról szóló 33/2008. (II. 21.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdés b) pontja alapján az Európai Unió valamely tagállamában és az Európai Unió valamely polgára által szerzett, képzést tanúsító okiratok elismerési eljárásaiban a Kormány a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismerésért felelős hatóságként a szociális és munkaügyi miniszter hatáskörébe tartozó szabályozott szakmák esetében első fokon a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézetet, másodfokon a szociális és munkaügyi minisztert jelölte ki.

A külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló 2001. évi C. törvény hatálya alá tartozó ügyekben eljáró hatóságok kijelöléséről, valamint a nyilatkozattételi kötelezettség alá eső szolgáltatások felsorolásáról szóló 33/2008. (II. 21.) Korm. rendelet 1. § (3) bekezdés b) pontja alapján a Kormány az alap-, közép- és felsőfokú szakképesítések elismerési (nem európai uniós jog szerinti) eljárásokban azon szakmák tekintetében, ahol a szakmai és vizsgakövetelmények meghatározása a szociális és munkaügyi miniszter hatáskörébe tartozik, első fokon a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézetet, másodfokon a szociális és munkaügyi minisztert jelöli ki a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséért felelős hatóságként.

A 2001. évi C. törvény III. részének hatálya alá tartozó, végbizonyítványnak minősülő képzések és bizonyítványok felsorolásáról szóló 35/2007. (XI. 13.) OKM rendelet közzéteszi azon képzések idegen nyelvű megnevezését, valamint azok magyar nyelvű fordítását, amely képzések sikeres elvégzését tanúsító okiratok végbizonyítványnak minősülnek.

Tájékoztatók, űrlapok

Tájékoztató a külföldön szerzett szakképesítés elismeréséről

Ez a tájékoztató (és a kitöltendő Űrlap) akkor vonatkozik Önre, ha

Tájékoztató a külföldi okleveleknek a közösségi jog alapján történő magyarországi elismeréséről

Ez a tájékoztató (és a kitöltendő Űrlap) akkor vonatkozik Önre, ha

Kapcsolódó jogszabályok

Szabályozott szakmák

Kapcsolat

Ügyfélszolgálat működési rendje:

Kedd - szerda - csütörtök: 9 - 13 óráig

Személyes ügyfélszolgálat:

Időpontja:

szerda 9 - 13 óráig

Helye:

1085 Budapest, Baross u. 52. Tanácsadási osztály, 7. emelet

Ügyintézők:

Pintér-Tóth Katalin
e-mail cím: pinter.toth.katalin@nive.hu
telefon: (06-1) 210-1065/2155

Révész Lujza
e-mail cím: revesz.lujza@nive.hu
telefon: (06-1) 431-6518