Törvények

Hatályos módosításokkal egységes szerkezetben

Csak a Magyar Közlöny nyomtatott változatában megjelent jogszabályszövegek tekinthetők hitelesnek. *


Letöltés Közlöny száma Hatályba lépés
1991. évi IV. törvény a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásárólMagyar Közlöny 1991/202011. VIII. 1.
1992. évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásárólMagyar Közlöny 1992/562011. VIII. 1.
1992. évi XXXVIII. törvény az államháztartásrólMagyar Közlöny 1992/632011. VIII. 10.
1992. évi LXIII. Törvény a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságárólMagyar Közlöny 1992/1162011. I. 1.
1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokrólMagyar Közlöny 1993/82011. VIII. 1.
1993. évi XLVI. törvény a statisztikáról (a végrehajtásáról szóló 170/1993. (XII. 3.) Korm. rendelettel egységes szerkezetben)Magyar Közlöny 1993/602011. III. 30.
1993. évi LXXVI. törvény a szakképzésrőlMagyar Közlöny 1993/992011. VII. 22.
1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásrólMagyar Közlöny 1993/1072011. IX. 1.
1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásrólMagyar Közlöny 1997/392011. I. 1.
1997. évi LXXX. törvény a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről1 a végrehajtására kiadott 195/1997. (XI. 5.) Korm. rendelettel egységes szerkezetbenMagyar Közlöny 1997/682011. I. 1.
1997. évi LXXXI. törvény a társadalombiztosítási nyugellátásrólMagyar Közlöny 1997/682011. I. 1.
1999. évi LXXVI. törvény a szerzői jogrólMagyar Közlöny 1999/612011. I. 1.
1999. évi CXXI. törvény a gazdasági kamarákrólMagyar Közlöny 1999/1202010. I. 1.
2001. évi XXXVII. törvény a tankönyvpiac rendjérőlMagyar Közlöny 2001/692010. VIII. 30.
2001. évi C. törvény a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismerésérőlMagyar Közlöny 2001/1532011. VIII. 1.
2001. évi CI. törvény a felnőttképzésrőlMagyar Közlöny 2001/1532011. IX. 2.
2003. évi LXXXVI. törvény a szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásárólMagyar Közlöny 2003/1312011. VIII. 1.
2003. évi XCII. törvény az adózás rendjérőlMagyar Közlöny 2003/1562011. VIII. 1.
2003. évi CXXIX. törvény a közbeszerzésekrőlMagyar Közlöny 2003/1572011. VIII. 1.
2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairólMagyar Közlöny 2004/2032011. III. 9.
2005. évi CXXXIX. törvény a felsőoktatásrólMagyar Közlöny 2005/1602011. IX. 1.
2006. évi LV. törvény a Magyar Köztársaság minisztériumainak felsorolásárólMagyar Közlöny 2006/67Hatálytalan:  2010. V. 25-től
2007. évi CI. törvény a döntéselőkészítéshez szükséges adatok hozzáférhetőségének biztosításárólMagyar Közlöny 2007/922011. I. 1.
2008. évi CXI. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény módosításárólMagyar Közlöny 2008/1902009. I.1.
2008. évi CXII. törvény a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény módosításárólMagyar Közlöny 2008/1902009. II.1.
2009. évi XLIV. Törvény a szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról szóló 2003. évi LXXXVI. törvény és az ezzel összefüggő egyes törvények módosításárólMagyar Közlöny 2009/792009. VII. 1.
2009. évi LVI. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény módosításáról szóló 2008. évi CXI. törvény hatálybalépésével és a belső piaci szolgáltatásokról szóló 2006/123/EK irányelv átültetMagyar Közlöny 2009/88Hatálytalan: 2010. VII. 2-től
2009. évi LXXI. törvény a felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény módosításárólMagyar Közlöny 2009/92Hatálytalan: 2010. VII. 1-től
2010. évi XLII. törvény a Magyar Köztársaság minisztériumainak felsorolásáról Magyar Közlöny 2010/852010. V. 29.
2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságrólMagyar Közlöny 2011/882011. VII. 27.
2011. évi CVIII. törvény a közbeszerzésekrőlMagyar Közlöny 2011/862011. VIII. 21.


* Részlet a Magyar Hivatalos Közlönykiadó által közzétett "Fontos Jogi Nyilatkozat"-ból