Rendeletek

Hatályos módosításokkal egységes szerkezetben

Csak a Magyar Közlöny nyomtatott változatában megjelent jogszabályszövegek tekinthetők hitelesnek. *


Letöltés Közlöny száma Hatályba lépés
1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről Magyar Közlöny 2000/2 2011. I. 1.
1/2001. (I. 16.) OM rendelet a szakmai vizsgadíj és a vizsgáztatási díjak kereteiről Hatálytalan: 2009. I. 31-től
1/2005. (I. 19.) FMM rendelet a felnőttképzést folytató intézmények ellenőrzése során kiszabható bírságról Magyar Közlöny 2005/7 Hatálytalan: 2010. III. 6-tól
1/2006. (II. 17.) OM rendelet az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről Magyar Közlöny 2006/11 2010. VII. 21.
1/2007. (II. 6.) SZMM rendelet a szakiskolák, a szakközépiskolák és a felsőfokú szakképzés tekintetében a felsőoktatási intézmények számára adományozható nívódíjról Magyar Közlöny 2007/13 2007. II. 21.
1/2009. (I. 20.) NFGM rendelet a nemzeti fejlesztési és gazdasági miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések megszerzésére irányuló szakmai vizsga szervezésére feljogosított intézményekről Magyar Közlöny 2009/9 2010. VI. 30.
1/2011. (I. 7.) NEFMI rendelet az egészségügyért felelős miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeinek kiadásáról Magyar Közlöny 2011/7 2011. I. 22.
2/2004. (I. 15.) FMM rendelet a kollektív szerződések bejelentésének és nyilvántartásának részletes szabályairól Magyar Közlöny 2004/5 2010. IV. 6.
2/2008. (VI. 30.) MeHVM-KHEM együttes rendelet az informatikai és hírközlési miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések megszerzésére irányuló szakmai vizsga szervezésére feljogosított intézményekről szóló 23/2004. (VIII. 11.) IHM rendelet módosításáró Hatálytalan: 2008. VII. 2-tól
2/2010. (II. 16.) SZMM rendelet a felnőttképzési tevékenység megkezdésének és folytatásának részletes szabályairól Magyar Közlöny 2010/19 2011. I. 1.
3/2002. (II. 15.) OM rendelet a közoktatás minőségbiztosításáról és minőségfejlesztéséről Magyar Közlöny 2002/21 2011. VI. 8.
3/2008. (IV. 15.) SZMM rendelet a szociális módszertani intézmények kijelöléséről és feladatairól, valamint a szociális szolgáltatók, intézmények engedélyezési eljárásának szakértői díjáról Magyar Közlöny 2008/61 2011.V. 13.
3/2009. (I. 27.) NFGM rendelet a nemzeti fejlesztési és gazdasági miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeinek kiadásáról Magyar Közlöny 2009/10 2010. II. 5.
4/2002. (II. 26.) OM rendelet az iskolai rendszerű szakképzésben részt vevő tanulók juttatásairól Magyar Közlöny 2002/26 2008. V. 16.
4/2006. (II. 2.) KvVM rendelet a szakmai vizsgák szervezésére feljogosított intézményekről Hatálytalan: 2010. I. 1-től
4/2008. (II. 19.) OKM rendelet a nemzetiségi nevelési, oktatási feladatokhoz nyújtott kiegészítő támogatás igénylésének, döntési rendszerének, folyósításának és elszámolásának rendjéről Hatálytalan: 2009. VII . 1-től
4/2008. (IV. 22.) SZMM rendelet a regionális fejlesztési és képzési bizottságok működéséről Magyar Közlöny 2008/63 2011. I. 1.
4/2010. (I. 19.) OKM rendelet a pedagógiai szakszolgálatokról Magyar Közlöny 2010/4 2011. VIII. 1.
6/1996. (VII. 16.) MüM rendelet a foglalkoztatást elősegítő támogatásokról, valamint a Munkaerőpiaci Alapból foglalkoztatási válsághelyzetek kezelésére nyújtható támogatásról Magyar Közlöny 1996/59 2011. I. 1.
6/2010. (IX. 2.) NEFMI rendelet az egészségügyért felelős miniszter hatáskörébe tartozó egészségügyi szakképesítések megszerzésére irányuló szakmai vizsga szervezésére kijelölt, az egészségügyért felelős miniszter irányítása alá tartózó intézményekről Magyar Közlöny 2010/139 2010. IX. 10.
7/2002. (XII. 6.) FMM rendelet a felnőttképzést folytató intézmények és a felnőttképzési programok akkreditációs eljárási díjának mértékéről és felhasználásának szabályairól Magyar Közlöny 2002/151 2007. II. 15.
7/2008. (X. 8.) ÖM rendelet az önkormányzati miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések megszerzésére irányuló szakmai vizsga szervezésére feljogosított intézményekről Magyar Közlöny 2008/14 2008. X. 11.
7/2009. (IX. 3.) MeHVM rendelet a statisztikai szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeinek kiadásáról, valamint a statisztikai szakképesítések szakmai vizsgáinak szervezésére feljogosított intézményekről Magyar Közlöny 2009/124 2009. IX. 11.
8/2000. (VIII. 4.) SZCSM rendelet a személyes gondoskodást végző személyek adatainak működési nyilvántartásáról Magyar Közlöny 2000/81 2011. I. 1.
8/2006. (III. 23.) OM rendelet a szakképzés megkezdésének és folytatásának feltételeiről, valamint a térségi integrált szakképző központ tanácsadó testületéről Magyar Közlöny 2006/32 2008. V. 16.
8/2008. (I. 23.) FVM rendelet a földművelésügyi ágazathoz tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményei kiadásáról Magyar Közlöny 2008/10 2010. V. 7.
9/2000. (VIII. 4.) SZCSM rendelet a személyes gondoskodást végző személyek továbbképzéséről és a szociális szakvizsgáról Magyar Közlöny 2000/81 2011. III. 31.
9/2008. (III. 29.) OKM rendelet az esélyegyenlőséget, felzárkóztatást segítő támogatások igénylésének, döntési rendszerének, folyósításának, elszámolásának és ellenőrzésének részletes szabályairól Magyar Közlöny 2008/53 2009. IV. 5.
9/2008. (VI. 28.) SZMM rendelet a szociális és munkaügyi miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések megszerzésére irányuló szakmai vizsga szervezésére feljogosított intézményekről Magyar Közlöny 2008/95 2011. V. 13.
10/2006. (IX. 25.) OKM rendelet a szakirányú továbbképzés szervezésének általános feltételeiről Magyar Közlöny 2006/116 2009. X. 7.
10/2008. (III. 29.) OKM rendelet a szakmai vizsgák lebonyolítására nyújtott támogatás igénylésének, folyósításának és elszámolásának rendjéről Hatálytalan: 2009. VII. 1-től
10/2009. (III. 6.) OKM rendelet a nemzetiségi nevelési, oktatási feladatokhoz nyújtott kiegészítő támogatás igénylésének, döntési rendszerének, folyósításának, elszámolásának és ellenőrzésének részletes szabályairól Magyar Közlöny 2009/27 2009. III. 14.
11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről Magyar Közlöny 1994/62 2011. IX. 1.
11/2008. (III. 29.) OKM rendelet a minőségbiztosítás, mérés, értékelés, ellenőrzés támogatása és a teljesítmény motivációs pályázati alap igénylésének, döntési rendszerének, folyósításának, elszámolásának és ellenőrzésének részletes szabályairól Hatálytalan: 2009. VII. 31-től
12/2008. (IV. 30.) KvVM rendelet a környezetvédelmi és vízügyi miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeinek kiadásáról Magyar Közlöny 2008/69 2008. VIII. 1.
12/2011. (III. 22.) NGM rendelet a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról Magyar Közlöny 2011/30 2011. III. 25.
13/2005. (IV. 21.) EüM rendelet az egészségügyi miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések megszerzésére irányuló szakmai vizsga szervezésére feljogosított intézményekről Hatálytalan: 2009. VIII. 1-től
13/2006. (XII. 27.) SZMM rendelet a szakképzési hozzájárulást a saját munkavállalói részére szervezett képzéssel teljesítő hozzájárulásra kötelezett költségei elszámolásának feltételeiről és az elszámolás szabályairól Hatálytalan: 2009. VII. 27-től
13/2008. (VII. 22.) SZMM rendelet a szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról szóló 2003. évi LXXXVI. törvény végrehajtásáról Magyar Közlöny 2008/107 2011. IX. 1.
13/2009. (IV. 2.) OKM rendelet az érettségi és a szakmai vizsgák lebonyolítására nyújtott támogatás igénylésének, folyósításának és elszámolásának rendjéről Magyar Közlöny 2009/42 2010. VII. 1.
14/1994. (VI. 24.) MKM rendelet a képzési kötelezettségről és a pedagógiai szakszolgálatokról Magyar Közlöny 1994/68 2010. VIII. 1.
14/2006. (IV. 3.) OM rendelet a szakiskola és a szakközépiskola kilencedik évfolyamán a gyakorlati oktatás támogatásának igényléséről, folyósításáról és elszámolásának rendjéről Magyar Közlöny 2006/36 2006. XII. 13.
14/2009. (IV. 2.) OKM rendelet a szakközépiskola tizenegy-tizenkettedik évfolyamán az iskolai gyakorlati oktatás támogatása igénylésének, döntési rendszerének, folyósításának, elszámolásának és ellenőrzésének részletes szabályairól Magyar Közlöny 2009/42 Hatálytalan: 2010. VII . 31-től
15/1998. (IV. 30.) NM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről Magyar Közlöny 1998/36 2011. III. 31.
15/2007. (IV. 13.) SZMM rendelet a Munkaerőpiaci Alap képzési alaprészéből felnőttképzési célra nyújtható támogatások részletes szabályairól Magyar Közlöny 2007/46 2011. I. 1.
15/2008. (IV. 3.) GKM rendelet, a gazdasági és közlekedési miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeinek kiadásáról Magyar Közlöny 2008/55 Hatálytalan: 2010. XII. 3-tól
15/2008. (VII. 28.) IRM rendelet az igazságügyi és rendészeti miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeinek kiadásáról Magyar Közlöny 2008/110 2011. III. 2.
15/2008. (VIII. 13.) SZMM rendelet a szociális és munkaügyi miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről Magyar Közlöny 2008/118 2011. IX. 15.
15/2009. (VII. 24.) SZMM rendelet a saját munkavállalók részére szervezett képzés költségeinek a szakképzési hozzájárulás terhére történő elszámolásáról Magyar Közlöny 2009/103 2011. I. 1.
15/2010. (IV. 9.) EüM rendelet a szakképzésről szóló törvény alapján alap-, közép-, emeltszintű, valamint felsőfokú egészségügyi szakképesítéssel, egészségügyi főiskolai végzettséggel vagy felsőoktatási intézményben, orvos- és egészségtudományi képzési terület alapképzési szakán szerzett szakképzettséggel rendelkezők egészségügyi szakirányú szakmai továbbképzéséről Magyar Közlöny 2010/51 Hatálytalan: 2010. XII . 25-től
16/2009. (VIII. 14.) SZMM rendelet az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről szóló 1/2006. (II. 17.) OM rendelet módosításáról Magyar Közlöny 2009/114 Hatálytalan: 2009. IX . 1-től
16/2010. (V. 13.) SZMM rendelet a harmadik országbeli állampolgárok magyarországi foglalkoztatásának engedélyezéséről Magyar Közlöny 2010/78 2010. I. 1.
17/2004. (V. 20.) OM rendelet a kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának rendjéről, valamint egyes oktatási jogszabályok módosításáról I.rész Magyar Közlöny 2004/68 2011. VI. 4.
17/2008. (VII. 18.) HM rendelet a honvédelmi miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeinek kiadásáról Magyar Közlöny 2008/105 2008. VIII. 15.
17/2008. (V. 9.) OKM rendelet a 2008/2009. tanév rendjéről Magyar Közlöny 2008/72 Hatálytalan: 2010. VI . 1-től
17/2010. (XI. 25.) NFM rendelet a közlekedési, az informatikai és a postaügyi ágazathoz tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeinek kiadásáról Magyar Közlöny 2010/178 2010. XII. 31.
19/2006. (IV. 12.) BM rendelet a belügyminiszter hatáskörébe tartozó szakképesítések megszerzésére irányuló szakmai vizsga szervezésére feljogosított intézményekről Magyar Közlöny 2006/42 2008. XI. 23.
19/2007. (III. 23.) OKM rendelet a 2007/2008. tanév rendjéről Hatálytalan: 2009. VIII. 31-től
19/2008. (VII. 19.) OKM rendelet az Országos szakértői, az Országos vizsgáztatási, az Országos szakmai szakértői és az Országos szakmai vizsgaelnöki névjegyzékről, valamint a szakértői tevékenységről szóló 31/2004. (XI. 13.) OM rendelet módosításáról Magyar Közlöny 2008/106 2008. VIII. 10.
19/2008. (XII. 4.) SZMM rendelet a szakmai vizsgáztatás általános szabályairól és eljárási rendjéről szóló 20/2007. (V. 21.) SZMM rendelet módosításáról Magyar Közlöny 2008/171 2009. II. 28.
20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. Törvény végrehajtásáról Magyar Közlöny 1997/14 2011. I. 1.
20/2007. (V. 21.) SZMM rendelet a szakmai vizsgáztatás általános szabályairól és eljárási rendjéről Magyar Közlöny 2007/63 2009. XII. 31.
20/2008. (VII. 29.) OKM rendelet az oktatási és kulturális miniszter ágazatába tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről Magyar Közlöny 2008/111 Hatálytalan: 2010. V . 22-től
20/2008. (XII. 17.) SZMM rendelet a szakmai vizsgadíj és a vizsgáztatási díjak kereteiről, valamint egyes szociális és munkaügyi miniszteri rendeletek rendelkezéseinek hatályon kívül helyezéséről Magyar Közlöny 2008/180 2009. I. 31.
20/2009. (XII. 22.) KvVM rendelet a szakmai vizsgák szervezésére feljogosított intézményekről Magyar Közlöny 2009/189 Hatálytalan: 2010. VII . 1-től
22/2004. (II. 16.) Korm. rendelet a felnőttképzést folytató intézmények és a felnőttképzési programok akkreditációjának szabályairól Magyar Közlöny 2004/16 2011. I. 1.
22/2004. (VI. 8.) FMM-OM együttes rendelet az Oktatási Minisztérium Alapkezelési Igazgatósága és az Európai Szociális Alap Nemzeti Programiroda Társadalmi Szolgáltató Közhasznú Társaság közreműködő szervezetté történő kijelöléséről, valamint a 2004-2006. Magyar Közlöny 2004/77 Hatálytalan: 2011. I . 1-től
22/2008. (VIII. 29.) KHEM rendelet a közlekedési szakképesítések szakmai vizsgáinak szervezésére feljogosított intézményekről, valamint a gazdasági és közlekedési miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeinek kiadásáról Magyar Közlöny 2008/126 2008. VIII. 31.
22/2008. (XII. 31.) SZMM rendelet a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról Magyar Közlöny 2008/193 2011. III. 25.
22/2009. (IV. 22.) OKM rendelet az érettségi vizsga részletes követelményeiről szóló 40/2002. (V. 24.) OM rendelet módosításáról Magyar Közlöny 2009/56 2010. X. 1.
22/2010. (V. 13.) OKM rendelet a 2010/2011. tanév rendjéről, valamint egyes oktatási jogszabályok módosításáról Magyar Közlöny 2010/51 2011. VI. 8.
23/2004. (VIII. 11.) IHM rendelet az informatikai és hírközlési miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések megszerzésére irányuló szakmai vizsga szervezésére feljogosított intézményekről Magyar Közlöny 2004/113 2008. XII. 18.
23/2004. (VIII. 27.) OM rendelet a tankönyvvé nyilvánítás, a tankönyvtámogatás, valamint az iskolai tankönyvellátás rendjéről Magyar Közlöny 2004/121 2010. III. 9.
23/2007. (VI. 12.) SZMM rendelet az egyes munkaköri megnevezésekről Magyar Közlöny 2007/73 2007. VII. 20.
23/2008. (VIII. 6.) OKM rendelet a szakmai és informatikai fejlesztési feladatok támogatása igénylésének, döntési rendszerének, folyósításának, elszámolásának és ellenőrzésének részletes szabályairól Magyar Közlöny 2008/116 2008. VIII. 9.
23/2008. (VIII. 8.) PM rendelet a pénzügyminiszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről Magyar Közlöny 2008/117 2009. X. 1.
23/2009. (VII. 17.) EüM rendelet az egészségügyi miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések megszerzésére irányuló szakmai vizsga szervezésére feljogosított intézményekről Magyar Közlöny 2009/99 Hatálytalan: 2010. IX. 10.
24/2004. (VI. 22.) FMM rendelet az akkreditációs eljárás és követelményrendszer részletes szabályairól Magyar Közlöny 2004/87 2011. I. 1.
24/2009. (V. 25.) OKM rendelet a 2009/2010. tanév rendjéről Magyar Közlöny 2009/71 2011. V. 31.
25/2008. (IV. 29.) ÖTM rendelet az önkormányzati és területfejlesztési miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeinek kiadásáról Magyar Közlöny 2008/68 2010. V. 27.
25/2010. (V. 14.) OKM rendelet az oktatási és kulturális miniszter ágazatába tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről Magyar Közlöny 2010/79 2011. II. 1.
25/2010. (V. 14.) OKM rendelet melléklete
26/2000. (VIII. 31.) OM rendelet a külföldön kiállított, idegennyelv-tudást igazoló nyelvvizsga bizonyítványok Magyarországon történő honosításáról Magyar Közlöny 2000/90 2008. VI. 15.
26/2001. (VII. 27.) OM rendelet a szakmai vizsgáztatás általános szabályairól és eljárási rendjéről Hatálytalan: 2007. V. 24-től
26/2008. (XI. 20.) IRM rendelet az igazságügyi és rendészeti miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések megszerzésére irányuló szakmai vizsga szervezésére feljogosított intézményekről Magyar Közlöny 2008/16 2011. I. 2.
27/1998. (VI. 10.) MKM rendelet az alapfokú művészetoktatás követelményei és tantervi programjának bevezetéséről és kiadásáról Magyar Közlöny 1998/50 2011. II. 3.
28/2000. (IX. 21.) OM rendelet a kerettantervek kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról Magyar Közlöny 2000/95 2008. V. 16.
28/2003. (X. 18.) OM rendelet egyes szakmai és vizsgakövetelmények kiadásáról Magyar Közlöny 2003/119 2008. VIII. 31.
28/2008. (VII. 14.) EüM rendelet az egészségügyi miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések megszerzésére irányuló szakmai vizsga szervezésére feljogosított intézményekről szóló 13/2005. (IV. 21.) EüM rendelet módosításáról Hatálytalan: 2008. VII. 18-tól
28/2008. (X. 10.) OKM rendelet az Oktatási és Kulturális Minisztérium szolgálati titokkörének megállapításáról Magyar Közlöny 2008/144 2008. X. 13.
29/2004. (XII. 20.) FMM rendelet a foglalkoztatáspolitikai és munkaügyi miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések megszerzésére irányuló szakmai vizsga szervezésére feljogosított intézményekről Magyar Közlöny 2004/196 2008. V. 16.
29/2005. (XI. 11.) NKÖM rendelet a nemzeti kulturális örökség minisztere hatáskörébe tartozó szakképesítések megszerzésére irányuló szakmai vizsga szervezésére feljogosított intézményekről Magyar Közlöny 2005/148 Hatálytalan: 2010. V . 22-től
30/2008. (XI. 24.) OKM rendelet az oktatási és kulturális miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések megszerzésére irányuló szakmai vizsga szervezésére feljogosított intézményekről Magyar Közlöny 200/166 2009. IV. 5.
30/2011. (VI. 7.) NEFMI rendelet a 2011/2012. tanév rendjéről, valamint egyes oktatási tárgyú jogszabályok módosításáról Magyar Közlöny 2011/60 2011. VI. 8.
31/2004. (XI. 13.) OM rendelet az Országos szakértői, az Országos vizsgáztatási, az Országos szakmai szakértői és az Országos szakmai vizsgaelnöki névjegyzékről, valamint a szakértői tevékenységről Magyar Közlöny 2004/168 2010. I. 1.
31/2005. (XII. 22.) OM rendelet a nevelési-oktatási intézmények névhasználatáról Magyar Közlöny 2005/166 2008.V. 16.
31/2009. (IX. 18.) OKM rendelet az egyes tevékenységeket szabályozó szakmai szervezetek felsorolásáról Magyar Közlöny 2009/132 2009. X. 3.
32/2008. (VIII. 14.) EüM rendelet az egészségügyi miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeinek kiadásáról Magyar Közlöny 2008/119 Hatálytalan: 2011. I . 22-től
33/2008. (II. 21.) Korm. rendelet a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló 2001. évi C. törvény hatálya alá tartozó ügyekben eljáró hatóságok kijelöléséről, valamint a nyilatkozattételi kötelezettség alá eső szolgáltatások felsorolásáról Magyar Közlöny 2008/27 2011. I. 1.
34/2003. (XII. 21.) OM rendelet a szakmai vizsga szervezésére való jogosultság feltételeiről Hatálytalan: 2010. V. 25-től
35/2007. (XI. 13.) OKM rendelet a 2001. évi C. törvény III. részének hatálya alá tartozó, végbizonyítványnak minősülő képzések és bizonyítványok felsorolásáról Magyar Közlöny 2007/152 2009. VII. 15.
36/2007. (XI. 13.) OKM rendelet a szakmai tapasztalat elismerésének szabályai alá tartozó egyes szakmai tevékenységek felsorolásáról Magyar Közlöny 2007/152 2008. I. 29.
36/2008. (XII. 23.) OKM rendelet az integrációs rendszerben részt vevő intézményekben dolgozó pedagógusok anyagi támogatása igénylésének, döntési rendszerének, folyósításának, elszámolásának és ellenőrzésének részletes szabályairól Magyar Közlöny 2008/189 2008. XII. 24.
37/2007. (XI. 13.) OKM rendelet azon szervezetek felsorolásáról, amelyek tagjai által gyakorolt szakmák az európai közösségi jog alapján szabályozott szakmának minősülnek Hatálytalan: 2009. X. 3-tól
37/2003. (XII. 27.) OM rendelet az Országos Képzési Jegyzékről Magyar Közlöny 2003/156 2008. V. 16.
40/2002. (V. 24.) OM rendelet az érettségi vizsga részletes követelményeiről 2010. I. 1.
43/2008. (XII. 31.) PM rendelet a pénzügyminiszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai vizsgáinak szervezésére feljogosított intézményekről Magyar Közlöny 2008/192 2010. X. 7.
48/2001. (XII. 29.) OM rendelet a felnőttképzést folytató intézmények nyilvántartásba vételének részletes szabályairól Magyar Közlöny 2001/158 Hatálytalan: 2010. IV. 2-től
49/2008. (III. 14.) Korm. Rendelet a közszféra területén dolgozók 2008. évi illetményemelésének és egyéb személyi célú kifizetéseinek támogatásáról Magyar Közlöny 2008/39 2009. I. 1.
50/2008. (III. 14.) Korm. rendelet a felsőoktatási intézmények képzési, tudományos célú és fenntartói normatíva alapján történő finanszírozásáról 2011. III. 28.
53/2006. (III. 14.) Korm. rendelet a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény felsőoktatásban való végrehajtásáról és a felsőoktatási intézményekben történő foglalkoztatás egyes kérdéseiről Magyar Közlöny 2006/29 2010. XII. 18.
69/2004. (VIII. 5.) ESZCSM rendelet az egészségügyi, szociális és családügyi miniszter hatáskörébe tartozó szociális szakképesítések megszerzésére irányuló szakmai vizsga szervezésére feljogosított intézményekről Magyar Közlöny 2004/111 2011. I. 1.
79/2006. (IV. 5.) Korm. rendelet a felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról Magyar Közlöny 2006/38 2011. III. 27.
81/2004. (IX. 18.) ESZCSM rendelet az egyes szociális szolgáltatásokat végzők képzéséről és vizsgakövetelményeiről Magyar Közlöny 2004/131 2011. I. 1.
98/2009. (IV. 24.) Korm. rendelet a felsőoktatási képzés feltételeiről szóló egyes kormányrendeletek módosításáról Magyar Közlöny 2009/58 Hatálytalan: 2011. III. 27-től
100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról Magyar Közlöny 1997/51 2011. VIII. 25.
111/2010. (IV. 9.) Korm. Rendelet a szakmai vizsga megszervezésére vonatkozó engedély kiadásának és a vizsgaszervezési tevékenység ellenőrzésének részletes szabályairól Magyar Közlöny 2010/51 2011. VII. 5.
122/2009. (VI. 12.) Korm. rendelet az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképzési rendszerről Magyar Közlöny 2009/79 2011. V. 1.
123/2007. (V. 31.) Korm. rendelet a felnőttképzési normatív támogatás részletes szabályairól Magyar Közlöny 2007/67 2011. I. 1.
125/1999. (VIII. 6.) Korm. rendelet az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképzésben résztvevők számára szervezett központi gyakornoki rendszerről Hatálytalan: 2009. VI. 27-től
133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának eljárásrendjéről Magyar Közlöny 2010/59 2011. IX. 15.
134/2004. (IX. 15.) FVM rendelet a földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések megszerzésére irányuló szakmai vizsga szervezésére feljogosított intézményekről Magyar Közlöny 2007/152 2009. II. 26.
137/2008. (V. 16.) Korm. rendelet az idegennyelv-tudást igazoló államilag elismert nyelvvizsgáztatásról és a külföldön kiállított, idegennyelv-tudást igazoló nyelvvizsga-bizonyítványok honosítása Magyar Közlöny 2008/75 2011. III. 27.
138/1992. (X. 8.) Korm. rendelet a közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a közoktatási intézményekben Magyar Közlöny 1992/101 2010. V. 2.
168/1997. (X. 6.) Korm. rendelet a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény végrehajtásáról Magyar Közlöny 1997/85 2011. VIII. 11.
170/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet a szociális és munkaügyi miniszter feladat- és hatásköréről Magyar Közlöny 2006/93 Hatálytalan: 2010. VII . 1-től
217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet az államháztartás működési rendjéről Hatálytalan: 2010. I. 1-től
243/2003. (XII. 17.) Korm. rendelet a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról Magyar Közlöny 2003/147 2009. I. 1.
254/2007. (X. 4.) Korm. rendelet az állami vagyonnal való gazdálkodásról Magyar Közlöny 2007/132 2011. I. 1.
277/1997. (XII. 22.) Korm. Rendelet a pedagógus-továbbképzésről, a pedagógus-szakvizsgáról, valamint a továbbképzésben résztvevők juttatásairól és kedvezményeiről Magyar Közlöny 1997/118 2011. I. 1.
292/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézetről Magyar Közlöny 2006/161 2011. I. 1.
292/2009. (XII. 19.) Korm. Rendelet az államháztartás működési rendjéről Magyar Közlöny 2009/187 2011. VII. 1.
300/2007. (XI. 9.) Korm. Rendelet a 2008. évre vonatkozó Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program módosított és új adatgyűjtéseiről Hatálytalan: 2010. I. 1
328/2009. (XII. 29.) Korm. Rendelet a szakiskolai tanulmányi ösztöndíjról Magyar Közlöny 2009/193 2010. V. 9.
340/2007. (XII. 15.) Korm. rendelet a személyes gondoskodás igénybevételével kapcsolatos eljárásokban közreműködő szakértőkre, szakértői szervekre vonatkozó részletes szabályokról Magyar Közlöny 2007/176 2011. I. 1.
347/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról szóló 100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet módosításáról Magyar Közlöny 2008/192 2009. III. 31.


* Részlet a Magyar Hivatalos Közlönykiadó által közzétett "Fontos Jogi Nyilatkozat"-ból