Határozatok

Hatályos módosításokkal egységes szerkezetben

Csak a Magyar Közlöny nyomtatott változatában megjelent jogszabályszövegek tekinthetők hitelesnek. *


Letöltés Közlöny száma Hatályba lépés
1991. évi IV. törvény a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról Magyar Közlöny 1991/20 2008. I. 1.
1054/2008. (VIII. 14.) Korm. határozat az oktatási célú humánszolgáltatást nyújtó nem állami fenntartókat megillető központi támogatás megállapítására, folyósítására és a felhasználás ellenőrzésére felhasználható összeg meghatározásáraMagyar Közlöny 2008/1192008. VIII. 14.
1057/2005. (V. 31.) Korm. határozat a szakképzés-fejlesztési stratégia végrehajtásához szükséges intézkedésekrőlMagyar Közlöny 2007/722005. V. 31.
1069/2004. (VII. 9.) Korm. határozat a felnőttképzés fejlesztésének irányelveiről és cselekvési programjárólMagyar Közlöny 2004/982004. VII. 9.
1132/2009. (VIII. 7.) Korm. határozat a jelentős értékű közbeszerzések megindításának egyes kérdéseirőlMagyar Közlöny 2009/1132009. VIII. 24.
2069/2008. (VI. 6.) Korm. határozat az Európai Képesítési Keretrendszerhez való csatlakozásról és az Országos Képesítési Keretrendszer létrehozásárólHatározatok Tára 200/27200. VI. 6.
2212/2005. (X. 13.) Korm. határozat az egész életen át tartó tanulás stratégiájának megvalósítását szolgáló feladatokrólHatározatok Tára 2005/462006. XI. 30.
2112/2006. (VI. 28.) Korm. határozat a Magyar Köztársaság minisztériumainak felsorolásáról szóló 2006. évi LV. törvény 3. §-ából eredő egyes feladatok végrehajtásárólMagyar Közlöny 2006/292006. XI. 30.


* Részlet a Magyar Hivatalos Közlönykiadó által közzétett "Fontos Jogi Nyilatkozat"-ból