Közérdekű adatok

A személyes adatok védelmét, valamint a közérdekű adatok megismeréséhez való jog érvényesülését szolgáló alapvető szabályokról rendelkezik az 1992.évi LXIII. törvény.
A törvény célja többek között, hogy a közérdekű és közérdekből nyilvános adatokat mindenki megismerhesse. A törvény valamennyi adatkezelésre és adatfeldolgozásra vonatkozik.
A NSZFI költségvetési szervezet közérdekű adatokkal rendelkezik, amelyhez a törvény felhatalmazása alapján hozzáférést biztosít. Ez alapján a szakmai vizsgáztatás általános szabályairól és eljárási rendjéről szóló 20/2007. (V.21.) SZMM rendelet 34. §-ban meghatározott vizsgaösszesítő adatlapok statisztikáit a következő internet címen érheti el:

https://vny.nive.hu/statisztika/

A felnőttképzési statisztika (OSAP 1665 adatlap) pedig a következő oldalon tekinthető meg:

http://osap.nive.hu/osap_index.php?oldal=statisztika_sugo

valamint megtekinthető a kiállított EUROPASS bizonyítvány-kiegészítők statisztikája is:

http://nrk.nive.hu

Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény, valamint az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. Rendelet alapján közzétett adatokat az NSZFI főoldalán (www.nive.hu), "Intézet" menüpont "üvegzseb" almenü alatt tekintheti meg.
A fenti adatgyűjtésektől tartalmilag, szerkezetileg, formailag eltérő adatigényléseket Binder Józsefhez (1085 Budapest, Baross u. 52., binder.jozsef@nive.hu) kérjük eljuttatni.
A közérdekű adatok iránt érdeklődők szóban, írásban vagy elektronikus úton nyújthatják be igényléseiket.
Azon igények, amelyek nyomtatást vagy más adatstruktúrát igényelnek, szervezetünk önköltséget számol fel.
A közérdekű adat megismerésére irányuló igénylésnek, a szervezet tudomására jutását követő 15 napon belül eleget teszünk.
A közérdekű vagy közérdekből nyilvános adat átadása a törvényben meghatározott további előírások alapján történik: