Hírek - aktualitások

    Honlapjaink

    Partnereink
Felmérés a szakiskolákban 2011. szeptembertől indítható új (MKIK) és hagyományos szakképesítésekről

A Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézet gyors helyzetelemzést készít arról, hogy a szakképző intézmények mely 31, 33 szakképesítési szintű, iskolarendszerű, nappali tagozatos képzésre iskolázták be tanulóikat 2011. szeptemberében.

Kérjük, hogy szeptember 30-ig minden iskola jelezze rövid online kérdőívünkön, hogy az új, vagy a korábban meghirdetett programok alapján kezdi-e meg a tanévet!


Pályázati felhívás szakképzési szakértők részére
2011.09.15

Az Európai Bizottság EACEA/27/2011 felhívásához kapcsolódóan a Tempus Közalapítvány pályázatot írt ki olyan szakképzési szakértők részére, akik szívesen vennének részt a Nemzeti ECVET Szakértői Hálózat munkájában. A Nemzeti ECVET Szakértői Hálózat célja előmozdítani az ECVET bevezetését nemzeti szinten, összhangban az európai eszközökkel (EQARF, EQF, Europass), támogatva a kísérleti projektek és hálózatok operatív tevékenységét a szakképzés és szakoktatás releváns szereplőivel folytatott párbeszéd, az egymástól tanulás és együtt gondolkodás során.

Beadási határidő: 2011. szeptember 19.

Koncepció a szakképzési rendszer átalakítására, a gazdasági igényekkel való összehangolására
2011.09.13

"A szakképzési rendszer átalakítására, a gazdasági igényekkel való összehangolására vonatkozó koncepcióról" szóló 1198/2011. (VI. 17.) Korm. határozattal jóváhagyott szakképzés-átalakítási koncepció" itt letölthető.

Szakiskolai tanulmányi ösztöndíj
2011.09.09

A 328/2009. (XII.29.) számú Kormányrendelet értelmében a szakiskolák arra jogosult tanulói 2010. február 1-jétől tanulmányi ösztöndíjban részesülnek. Az ösztöndíj igényléséhez és elszámolásához szükséges, iskolák által kitöltendő adatlapok és a kitöltési útmutató letölthető.

Szakképzési tanévnyitó 2011
2011.09.07

A Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézet a Nemzetgazdasági Minisztérium megbízásából szervezte meg az Országos Szakképzési Tanévnyitó Értekezletet 2011. augusztus 29-én és az I. Országos Felnőttképzési Tanévnyitó Konferenciát 2011. augusztus 30-án Debrecenben. Mindkét rendezvénynek a Kölcsey Központ impozáns épülete nyújtott kiváló helyszínt.

A rendezvények résztvevői a Nemzeti Erőforrás Minisztérium, a Nemzetgazdasági Minisztérium, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara és a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézet legmagasabb szintű szakmai vezetőitől kaptak tájékoztatást a szabályozásban várható változásokról és a jövő tanév feladatairól.

Útmutató a Munkaerő-piaci Alap képzési alaprésze felhasználói számára
2011.09.01

Rögzíti a benyújtandó bevallások összeállításának és a támogatások felhasználásának legfontosabb szabályait.

Segítséget nyújt a bevallási és elszámolási folyamatok megismeréséhez, a jogkövető magatartás kialakításához.

Tartalmazza a fogadott támogatások felhasználásának szabályait, és útmutatót ad a bevallások elkészítéséhez.

Az Útmutató csak tájékoztató. A bevallások elkészítése, a támogatások felhasználása a mindenkor hatályos jogszabályok, valamint az azok alapján készült támogatási szerződés előírásai szerint kell, hogy történjen.

Új közlekedési szakképesítések!
2011.08.31

A 133/2011. (VII. 18.) Korm. rendelet három új közlekedési szakképesítést vezetett be.

Az új szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményei, valamint központi programjai elkészültek. A szakmai és vizsgakövetelmények jogszabályi megjelentetése, továbbá a központi programok nyilvánosságra hozataláról szóló közleményünk közzététele folyamatban van.

A Nemzeti Erőforrás Minisztérium Oktatásért Felelős Államtitkárának és a Nemzetgazdasági Minisztérium, Foglalkoztatáspolitikáért Felelős Államtitkárának közös közleménye
2011.08.24

Tisztelt Iskolafenntartók, Igazgatók és Pedagógusok!

Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának eljárásrendjéről szóló 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet módosításáról szóló 133/2011. (VII. 18.) Korm. rendeletben megjelentetett új és módosított szakképesítések bevezetésével kapcsolatos fenntartói és intézményi feladatokról szóló NGM-NEFMI közös közleményt a csatolt fájlban olvashatják teljes terjedelemben.

A szociális és munkaügyi miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről szóló 15/2008. (VIII. 13.) SZMM rendelet módosítása, a 2011. augusztus 25-én megjelenő Magyar Közlönyben kerül kihirdetésre.

Az új szakmai tartalomhoz a képzés bevezethetőségének megkönnyítése érdekében a Nemzeti Erőforrás Minisztérium az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézettel a központi programok tartalmához igazodva ajánlásként elkészítette a 959 órás Közismereti, közéleti és életvezetési programot, mely az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet honlapjáról letölthető és a pedagógiai programokba beépíthető.


Kérjük, hogy szeptember 30-ig minden iskola jelezze rövid online kérdőívünkön, hogy az új, vagy a korábban meghirdetett programok alapján kezdi-e meg a tanévet!

Tájékoztató - Vizsgaszervező intézmények részére
2011.08.25

A biztonsági okmányok védelmének rendjéről szóló 86/1996. (VI. 14.) Korm. rendelet 10. §-ának (2) bekezdése alapján lefolytatott közbeszerzési eljárást követően 3 éves időtartamra (2014. június 30-ig) a CODEX Értékpapírnyomda Zrt. nyerte el a 20/2007. (V.21.) SZMM rendeletben, valamint a 26/2001. (VII. 27.) OM rendeletben megjelölt, a szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény szakmai vizsga dokumentumok gyártási és forgalmazási jogát.

A szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény 12. § (3) bekezdésében valamint a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 72. § (2) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a szakképzésért és felnőttképzésért felelős nemzetgazdasági miniszter jóváhagyta az alábbi dokumentumok szakmai vizsgán történő felhasználását, továbbá engedélyezte azok előállítását és forgalmazását.

A vizsgadokumentumok a CODEX Értékpapírnyomda Zrt-nél rendelhetők meg.

Közlemény
2011.08.12

A Szociális szolgáltatások szakmacsoportba tartozó szakképesítések vonatkozásában a szakmai vizsgák bejelentéséhez, a vizsgaelnökök megbízásához, a vizsgatételek biztosításához tartozó feladatokat, a feladatok ellátásához szükséges dokumentációt és a folyamatban lévő vizsgabejelentéseket, tételigényeket az NSZFI 2011. július 29-én átadta a Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézetnek. Kérjük, hogy a továbbiakban a Szociális szolgáltatások szakmacsoportba tartozó szakképesítések vizsgáinak bejelentését, az írásbeli és szóbeli tételek igénylését a vizsgaszervező intézmények az NCSSZI-nek küldjék meg.

Közlemény
2011.08.11

Az elmúlt hetekben országos sajtóorgánumokban, hirdetményekben több helyen megjelent az Oktatás - Fejlesztés - Tanácsadó Iroda által kiírt pályázat, melynek szövege szerint ingyenes OKJ-s képzéseket ajánl pályázók részére, és a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézetet nevezi meg, mint információforrást.

A Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézet ezúton tájékoztatja a tisztelt érdeklődőket, hogy az említett kiírástól tartalmilag és szakmailag elhatárolódik, az említett Oktatás - Fejlesztés - Tanácsadó Irodával semmilyen kapcsolatban nem áll.

Egyetemi, főiskolai hallgatók figyelem!
2011.07.07

A Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézet lehetőséget biztosít arra, hogy - elsősorban tanár, mérnöktanár, szakoktató, andragógia, pedagógiai asszisztens szakon - felsőfokú tanulmányaikat folytató hallgatók képzésük részét képező szakmai gyakorlatukat az intézetben teljesítsék. Az intézet munkatársai a felsőoktatási intézménnyel együttműködve, a képzési tervhez illeszkedő, valós feladatokat tudnak biztosítani a szakmai gyakorlat eredményes és hasznos elvégzéséhez.

Jelentkezés céljából illetve további tájékoztatásért forduljanak az intézet Képzési és képzésszervezési osztályához.

Elérhetőségek:
Kiszter István osztályvezető, 431-6565, kiszter.istvan@nive.hu
Leffler Adrienn munkatárs, 431-6566, leffler.adrienn@nive.hu

Salgótarjáni Képzés-szervezési Központ
2011.07.01

355/2010. (XII. 30.) Kormányrendelet utasítása alapján a Salgótarjáni Képzésszervezési Központ a Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézethez (NCSSZI) kerül.

A teljes szétválás időpontja 2011. július 1.

A szociális ágazat továbbképzési, alap- és szakvizsga rendszerének működtetésével, fejlesztésével kapcsolatos feladatok a Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézet jogutódja.

Nemzeti Referencia és Koordinálópont
2011.06.22

Tisztelt Vizsgaszervezők!

Értesítjük Önöket, hogy az Europass bizonyítvány-kiegészítő online kitöltő rendszert a mai naptól a jobb menüsor Nemzeti Referencia és Koordinálópont menüpont alatt érhetik el.

Országos törzslapnyilvántartás
2011.06.14

A szakmai vizsgák törzslapjaihoz készült kitöltési útmutató letölthető:

Szakiskolai monitoring vizsgálatok 2010/2011. tanév I. félév vége
2011.04.20

Felkérjük a szakiskolák, speciális szakiskolák, szakiskolai évfolyamot működtető intézmények, szakközépiskolák és a TISZK-ek vezetőit, hogy minél nagyobb számban küldjék be az intézményi adatokat a szakiskolai és a speciális szakiskolai 9-10. évfolyamokra, a szakiskolai felzárkóztató és az előkészítő (pl. Dobbantó) évfolyamokra valamint az 1-3. szakképző évfolyamokra kiterjedő, félévenként ismétlődő monitoring vizsgálathoz az Intézet Kutatásszervezési és fejlesztési osztálya számára. Ezzel elősegítik, hogy az adatok kiértékelése után reális képet kapjanak mind a résztvevő intézmények, mind az adatokat felhasználó irányító szervek a szakiskolai 9-10. évfolyamon és a szakképző évfolyamokon tanuló fiatalok eredményességéről, helyzetéről.

A felhívólevél és az adatlapok az NSZFI honlapjáról itt letölthetők. A felhívólevelet és az adatlapokat csak ebben a formában tesszük közzé, kérjük segítő együttműködésüket.

Magyar siker Európa legnagyobb nemzetközi gazdasági versenyén
2011.02.21

Budapest, 2011. január 21., péntek (MTI) - Az országok versenyében harmadik helyen végeztek a magyar fiatalok Európa legnagyobb nemzetközi gazdasági versenyén, az EBC*L Champions League-n, amelyet csütörtökön és pénteken rendeztek Bécsben.

Tájékoztatás a szociális ágazat munkáltatói számára
2011.02.09

Megjelent a Szociális Közlöny januári számában a személyes gondoskodást végző személyek 2011. évre minősített továbbképzéseinek jegyzéke. A továbbképzési jegyzék letölthető itt, vagy a Szociálpolitikai és Munkaügyi Intézet illetve az NCSSZI honlapjáról.


2010/2011. tanévi szakmai tanulmányi versenyek meghirdetése
2010.11.30

Intézetünk szervezésében megrendezésre kerülő 2010/2011. tanévi szakmai tanulmányi versenyekkel kapcsolatos információk a honlapunk bal oldalán a "Tanulmányi versenyek" menüpontban találhatók. A versenyekkel kapcsolatos fontos információkat folyamatosan tesszük ki a honlapunkra, kérjük, kísérjék figyelemmel!

Tájékoztató a FEOR-08 nómenklatúra nyilvánosságra hozataláról és a 2011. január 1-jei bevezetéséről
2010.11.24

2011. január 1-jén hatályba lép a Foglalkozások Egységes Osztályozási Rendszere (FEOR-08). Ezzel egyidejűleg a jelenleg használatos foglalkozási nómenklatúra (FEOR-93) hatályát veszíti. A KSH honlapján megtalálható a bevezetést elrendelő közlemény, a FEOR-08-cal kapcsolatos valamennyi módszertani segédlet, valamint a téma szakértőinek neve és elérhetőségük.

A teljes dokumentum az alábbi helyen érhető el:

TISZK-ek létszámjelentési kötelezettsége
2010.10.01

A szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról szóló 2003. évi LXXXVI. tv. végrehajtására kiadott 13/2008. (VII.22.) SZMM rendelet 13/A§ (1) bekezdése szerint:

"a nyilvántartásba vett TISZK minden év október 15-éig az NSZFI honlapján közzétett létszámjelentési nyomtatványon köteles adatokat szolgáltatni (a továbbiakban: adatszolgáltatás) az adott tanév szakképző iskolai tanulói, vagy az államilag támogatott felsőfokú szakképzésben résztvevő hallgatói létszámáról szakképző iskolánkénti, vagy felsőoktatási intézményenkénti, továbbá szakmacsoportonkénti, szakképesítésenkénti, és évfolyamonkénti bontásban, a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény végrehajtásáról szóló 20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet 18/B. § (1) bekezdésében foglaltak szerint szolgáltatott adatok alapján."

Szakiskolai monitoring vizsgálatok 2009/2010. tanév
2010.09.27

A Nemzeti Szakképzési Intézet 1998 óta tanévenként két alkalommal tájékozódik a szakiskolai 9 - 10. évfolyamon tanuló fiatalok létszám, létszámváltozási és bukási adatairól. A Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézet Kutatásszervezési és fejlesztési osztálya (KSZFO) továbbra is folytatja az adatgyűjtést és az esélyegyenlőségi adatbázis aktualizálása céljából elemzi azokat. A 2009/2010. tanév I. félévi tapasztalatairól készült statisztikai táblázatok az NSZFI honlapján megjelentek és letölthetők (Kutatás, fejlesztés - Szakiskolai mérések). Az adatgyűjtés folytatódik a szakiskolai és a speciális szakiskolai 9-10. évfolyamos osztályok tanulóira, köztük a moduláris kerettanterv szerint haladókra, valamint a felzárkóztató oktatásban tanulókra, illetve az előrehozott szakképzésben és a szakképző évfolyamokon résztvevőkre terjed ki.

A felhívólevél és az adatlapok az NSZFI honlapjáról itt letölthetők. A felhívólevelet és az adatlapokat csak ebben a formában tesszük közzé, kérjük segítő együttműködésüket.

Országos modultérkép
2010.08.19

Tájékoztatjuk tisztelt felhasználóinkat, hogy 2010. augusztus 19-től elérhető honlapunkon a megújult modultérkép.
A használat során felmerülő esetleges hibák jelzésére az informatika@nive.hu címen nyílik lehetőségük.

Szakiskolai monitoring vizsgálatok 2009/2010. tanév I. félév vége
2010.08.11

Tájékoztatjuk a szakiskolák, speciális szakiskolák, szakiskolai évfolyamot működtető intézmények, és a TISZK-ek vezetőit, hogy a 2009/2010. tanév I. félévi monitoring statisztikái feldolgozásra kerültek. Az Intézet Kutatásszervezési és fejlesztési osztálya köszönetet mond 216 intézmény vezetőjének az adatok beküldéséért. Az összesített adatok az Intézet honlapján a Kutatás, fejlesztés/szakiskolai mérések oldalon tekinthetők meg.

Valamennyi szakiskola, speciális szakiskola, szakiskolai évfolyamot működtető intézmény és a TISZK-ek vezetőinek figyelmét felhívjuk arra, hogy a monitoring vizsgálat ősszel folytatódik, egyrészt sor kerül a 2009/2010. tanév végi adatok gyűjtésére, amelyről a korábbiakhoz hasonló módon tájékoztatjuk az intézményeket, valamint 20-25 intézményben interjúk is készülnek, amelyek ügyében szeptember elején közvetlenül egyeztetnek az Intézet munkatársai az érintett intézmények vezetőivel.

Központi programok az előrehozott szakiskolai képzéshez
2010.05.17

Az előrehozott szakiskolai képzésben érintett, az SZMM hatáskörébe tartozó szakképesítések központi programjait a tárca jóváhagyta, melyek a szakképzési dokumentumok menüpont alatt megtalálhatók.

Kerettanterv előrehozott szakiskolai képzéshez
2010.05.12

Tájékoztatás

A 73. Magyar Közlönyben megjelent az előrehozott szakiskolai képzés közismereti kerettanterve. 20/2010. (V. 11.) OKM rendelet a kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának rendjéről, valamint egyes oktatási jogszabályok módosításáról szóló 17/2004. (V. 20.) OM rendelet módosításáról.

Pótszintfelmérők
2010.05.07

Az Új Magyarország Fejlesztési Terv, TÁMOP 2.2.1.-08/1-2008-000 keretén belül az Idegen nyelvi kompetenciák fejlesztése alprojekt pótszintfelmérőt szervez angol nyelvből, az alábbi szakmacsoportokban: Informatika, Vendéglátás- Idegenforgalom, Gépészet, Vegyész, Kereskedelem-Marketing-Közgazdaság, Egyéb (fodrász, kozmetikus, stb.). A szintfelmérőre a szakképzésben oktató szakmai tanárok és szakoktatók jelentkezését várjuk.

Módszertani hírlevél
2010.03.08.

A 1057/2005. (V.31.) Kormányhatározatban előírtak alapján indított Szakiskolai fejlesztési program II. 2009. decemberben befejeződött. A tevékenységek kontinuitása és az eredmények fenntarthatósága érdekében a programban 2008 márciusa óta havonta közzétett Módszertani Hírlevél továbbra is megjelenik.

Mintafeladatok az írásbeli, interaktív vizsgatevékenységekhez
2010.02.26.

Szakmai vizsgákra készülőknek!

Örömmel értesítjük a tanulókat, hallgatókat, tanárokat, iskolákat, képzőket, hogy az 1/2006. (II. 17.) az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről szóló OM rendelet szerinti moduláris rendszerű szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeihez tartozó minta írásbeli és interaktív feladatai letölthetők a honlapról a vizsgák/mintafeladatok az írásbeli, interaktív vizsgatevékenységekhez menüpont alatt. Célunk a vizsgaszervezők és pedagógusok segítése, valamint a diákok vizsgára való felkészítésének megkönnyítése. A feladatgyűjtemény a leggyakrabban előforduló modulokhoz tartozó írásbeli és interaktív tételeket tartalmazza.

Tájékoztatás a szociális ágazat munkáltatói számára
2010.02.03.

A személyes gondoskodást végző személyek 2010. évi továbbképzéseit tartalmazó jegyzék letölthető.

Országos törzslapnyilvántartás
2010.01.26

A 2009. évi CXXXV. törvénnyel módosított Szakképzési törvény 2010. január 29-én lép hatályba.

A törvény 4/B. § (1) alapján a szakmai vizsgát szervező a vizsgázóról kiállított törzslap egy eredeti példányát köteles a vizsganapot követő 30 napon belül a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézetnek megküldeni az NSZFI Törzslapnyilvántartó csoport postacímére.

TÁMOP 5.4.3 "Házi segítségnyújtás fejlesztése" című pályázathoz Segédgondozói képzés
2010.01.26.

A felnőttképzésben akkreditált képzési programról és a képzés szervezésével kapcsolatos gyakorlati információkról részletes tájékoztató kérhető Nagyfalusi Edit menedzsertől

Tel.: (06-32) 521-759, Mobil: (06-20) 358-0180
Fax: (06-32) 423-941
Email: nagyfalusi.edit@nive.hu

OKM-SZMM közös közlemény az előrehozott szakiskolai szakképzésről
2009.10.07.

A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 2009. évi XLIX. törvénnyel történő módosításával egy újabb képzési forma, az előrehozott szakképzés jelent meg a szakiskolai képzés rendszerében, amelyet a módosított törvény 27. §-ának (4) új bekezdése határoz meg az alábbiak szerint: "A szakiskolai nevelés és oktatás - azoknak, akik alapfokú iskolai végzettséggel rendelkeznek - megszervezhető kizárólag szakképzési évfolyamokon, a szakképzés követelményeinek és - legalább a teljes képzési idő egyharmadában az általános műveltséget megalapozó pedagógiai szakasz követelményeire épülő -, a szakképzés gyakorlásához szükséges elméleti és gyakorlati tudáselemek átadásával." A szakképzés központi irányításáért felelős tárca szakiskolai szakképesítések meghatározott körére tervezi bevezetni az új képzési formát.

Segítség a pedagógusoknak az új, moduláris OKJ szakképesítéseinél használható tankönyvek, szakkönyvek, tankönyvrészletek kiválasztásához
2009.03.19.

Az NSZFI felkérésére szakértők felülvizsgálták a közleményben kiadott (iskolai rendszerben indítható) központi programokat, hogy a tanítás-tanulás folyamatában alkalmazható tankönyvek kiválasztásában segítséget nyújtsanak az iskoláknak, pedagógusoknak. A fájlokban egy-egy szakképesítés teljes központi programja található modulonként. A szakértők a tananyagokat a modulokon belül a tananyagegységekben található tananyagelemek szintig vizsgálták felül.

TISZK-regisztráció
2008.08.27

Tisztelt TISZK-fenntartók!


A szociális és munkaügyi miniszter a szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról szóló 2003. évi LXXXVI. törvény végrehajtását szabályozó 13/2008. (VII.22.) SZMM rendelete a Térségi Integrált Szakképző Központok fenntartói számára a fejlesztési támogatások fogadásának feltételéül szabta a TISZK-ek Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézetnél (NSZFI) történő regisztrációját.