Vizsgadokumentumok


Tájékoztató - Vizsgaszervező intézmények részére


A biztonsági okmányok védelmének rendjéről szóló 86/1996. (VI. 14.) Korm. rendelet 10. §-ának (2) bekezdése alapján lefolytatott közbeszerzési eljárást követően 3 éves időtartamra (2014. június 30-ig) a CODEX Értékpapírnyomda Zrt. nyerte el a 20/2007. (V.21.) SZMM rendeletben, valamint a 26/2001. (VII. 27.) OM rendeletben megjelölt, a szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény szakmai vizsga dokumentumok gyártási és forgalmazási jogát.

A szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény 12. § (3) bekezdésében valamint a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 72. § (2) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a szakképzésért és felnőttképzésért felelős nemzetgazdasági miniszter jóváhagyta az alábbi dokumentumok szakmai vizsgán történő felhasználását, továbbá engedélyezte azok előállítását és forgalmazását.

A vizsgadokumentumok a CODEX Értékpapírnyomda Zrt-nél rendelhetők meg.

Cím: 2092 Budakeszi, Szüret u. 5.
Telefon: 06-23-453-380/132 mellék, Fax: 06-23-453-197, e-mail: sales@codex.hu
Kapcsolattartó: Bak Enikő vezető termékmenedzser

Megrendelőlap

A dokumentumok rendelelési adatai:


nem moduláris szakmai vizsgák [26/2001. (VII. 27.) OM rendelet szerint]

moduláris szakmai vizsgák [20/2007. (V. 21.) SZMM rendelet szerint]

A dokumentumok megrendelésekor kérjük figyelembe venni, hogy az A/3-as méretű törzslap külív belső oldalai továbbra sem tartalmaznak vizsgázókra vonatkozó adatlapot, továbbá a törzslap belív változatlanul A/4-es formátumú és laponként 2 vizsgázó adatait tartalmazhatja.

A minisztérium és a CODEX Értékpapírnyomda Zrt. között megkötött szerződés szerint a szakmai vizsgadokumentumok gyártására és megrendelésére számított idő maximum 30 nap.

A folyamatos érdeklődésre való tekintettel a vizsgadokumentumok megrendelési idejénél a CODEX Értékpapírnyomda Zrt. korábban is teljesíthet a lekötés függvényében a gyártáshoz szükséges időintervallumok figyelembevételével, ezért a folyamatos, zavartalan ellátás biztosítása érdekében a vizsgadokumentumok megrendelése a várható felhasználást 5 héttel megelőzően javasolt.