OKM-SZMM közös közlemény az előrehozott szakiskolai szakképzésről


A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 2009. évi XLIX. törvénnyel történő módosításával egy újabb képzési forma, az előrehozott szakképzés jelent meg a szakiskolai képzés rendszerében, amelyet a módosított törvény 27. §-ának (4) új bekezdése határoz meg az alábbiak szerint: "A szakiskolai nevelés és oktatás - azoknak, akik alapfokú iskolai végzettséggel rendelkeznek - megszervezhető kizárólag szakképzési évfolyamokon, a szakképzés követelményeinek és - legalább a teljes képzési idő egyharmadában az általános műveltséget megalapozó pedagógiai szakasz követelményeire épülő -, a szakképzés gyakorlásához szükséges elméleti és gyakorlati tudáselemek átadásával." A szakképzés központi irányításáért felelős tárca szakiskolai szakképesítések meghatározott körére tervezi bevezetni az új képzési formát.

A középfokú iskola felvételi tájékoztatót készít, melyet minden év október 31-éig köteles a honlapján nyilvánosságra hozni, valamint a közoktatás információs rendszerében a nyilvánosság számára közzétett, az iskolára vonatkozó dokumentumok között elhelyezni. A középfokú iskola a tanulmányi területek belső kódját és az adott terület fő jellemzőit az Oktatási és Kulturális Minisztérium által a minisztérium honlapján szeptember 30-áig közzétett közleményben foglaltak szerint állapítja meg, és október 15-éig elektronikus formában küldi meg az Oktatási Hivatalnak. A tanulmányi területek fő jellemzői között a szakiskoláknak meg kell jelölniük, hogy a Kt. 27. § (4) szerinti ("előrehozott") szakképzésben a szakképzés megkezdésekor hatályos OKJ-ben meghatározottak közül mely szakképesítés megszerzésére készítenek fel. Azon szakképesítések körét, amelyben előrehozott szakképzés indítható az OKJ határozza meg. Tekintettel arra, hogy az OKJ módosításáról szóló rendelet kiadása folyamatban van, de még nem jelent meg, e közlemény melléklete tartalmazza a fenti szakképesítések tervezett körét.

Az előrehozott szakképzésben a képzési idő 3 év, amelyből egy tanév óraszáma (kb. 1000 óra) az általános műveltséget megalapozó pedagógiai szakasz követelményeire épülő, a szakképzés gyakorlásához szükséges elméleti és gyakorlati tudáselemek átadására fordítható.

Tantervekre vonatkozó információként megjeleníthető: a helyi tanterv a Kt. 27. § (4) szerinti ("előrehozott") szakképzéshez készült kerettanterv és központi program alapján készül.

Az iskolák októberi tájékoztatási kötelezettsége nem jelenti azt, hogy az iskolák nem indíthatnak a tájékoztatóban megjelentektől eltérő képzést, ha annak feltételei éppen ezen időszakban válnak biztosítottá. A felvételi tájékoztató megjelenése (október 31.) és a jelentkezési határidő közötti időszakban az iskola módosíthatja a tájékoztatóban megjelent információkat, valamint az Oktatási Hivatalnak történt bejelentés alapján a hivatal módosítja az elektronikus tanulmányi terület jegyzéket.