Jogszabályváltozások

«vissza

Figyelem!

Tisztelt Ügyfelünk!

A Magyar Közlöny 77. számában a 175/2010. (V.13.) Kormányrendelettel a felnőttképzést folytató intézmények és a felnőttképzési programok akkreditációjának szabályairól szóló 22/2004. (II. 16.) Kormányrendelet módosítása kihirdetésre került.
Hatályos 2010. május 14-től.

175/2010. (V.13.) Kormányrendelet 6. § (3) bekezdése:
Hatályát veszti a felnőttképzést folytató intézmények és a felnőttképzési programok akkreditációjának szabályairól szóló 22/2004. (II. 16.) Korm. rendelet 16. § (1) bekezdésének utolsó mondata.

Az alábbi rendelkezés 2010.04.10-től -2010.05.13-ig volt hatályos.
22/2004. Korm.rend. 16. § (1)..... Az akkreditált képzési programot alkotó modulok önállóan nem képeznek akkreditált programot.

FAT Titkársága
Budapest, 2010. május 19.

Figyelem!

Tisztelt Ügyfelünk!

Tájékoztatom, hogy a Magyar Közlöny 49. számában a 100/2010. (IV. 2.) Kormányrendelettel a felnőttképzést folytató intézmények és a felnőttképzési programok akkreditációjának szabályairól szóló 22/2004. (II. 16.) Kormányrendelet módosítása kihirdetésre került. Hatályos 2010. április 10-től.

Felhívom szíves figyelmét az alábbi változásra (100/2010. (IV. 2.) Kormányrendelet 4. §): "Az akkreditált képzési programot alkotó modulok önállóan nem képeznek akkreditált programot."

FAT Titkársága
Budapest, 2010. április 9.

Figyelem!

Tisztelt Ügyfelünk!

Tájékoztatom Önöket, hogy a Magyar Közlöny 35. számában a felnőttképzéshez kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2010. évi XXXVII. törvénnyel a felnőttképzésről szóló 2001. évi CI. törvény módosítása kihirdetésre kerül. Hatályos 2010. március 15-től.

FAT Titkársága
Budapest, 2010. március 23.

Figyelem!

Tisztelt Ügyfelünk!

Tájékoztatom, hogy a Magyar Közlöny 27. számában a 4/2010. (II. 26.) SZMM rendelettel az akkreditációs eljárás és követelményrendszer részletes szabályairól szóló 24/2004. (VI. 22.) FMM rendelet módosítása kihirdetésre került. Hatályos 2010. március 6-tól.

FAT Titkársága
Budapest, 2010. március 8.Tisztelt Ügyfelünk!


A felnőttképzési törvény módosítását a belső piaci szolgáltatásokról szóló 2006/123/EK irányelv és a hazai szabályozás összhangjának megteremtése, valamint a közigazgatási hatósági eljárás 2009. október 1-jétől hatályba lépő módosítása indokolta.

A felnőttképzési törvény módosítása a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény módosításáról szóló 2008. évi CXI. törvény hatálybalépésével és a belső piaci szolgáltatásokról szóló 2006/123/EK irányelv átültetésével összefüggő törvénymódosításokról szóló 2009. évi LVI. törvény 262. §-264. §-a tartalmazza.

A törvény módosító rendelkezései alapján a 2009. október 1-jétől a FAT Titkárságára beérkezett új intézményakkreditációs kérelmek vonatkozásában az akkreditációs eljárások során a

a FAT nem vizsgálja, mivel a törvény ezen rendelkezéseit az elfogadott törvénymódosítás hatályon kívül helyezte.

Az akkreditáció újbóli megadására irányuló kérelem esetén a FAT azonban vizsgálja, hogy az intézmény az akkreditáció hatálya alatt eleget tett-e a 22/2004. FMM rendelet 12. § (1) bekezdés szerinti feltételeknek. Tehát, 2009. szeptember 30-áig a fenti dokumentumokkal az intézménynek rendelkeznie kell. A kérelmet legkorábban az akkreditáció hatályának lejártát megelőző 90 napon belül lehet előterjeszteni.

A felnőttképzési tevékenység megkezdésének fogalmát a törvény pontosította. Felnőttképzési tevékenység megkezdése: (általános, szakmai és nyelvi képzések, valamint a szolgáltatások esetében) a tevékenység tényleges megkezdése vagy a felnőttképzési tevékenységnek a felnőttképzési intézmény általi meghirdetése.

Felnőttképzési tevékenység akkor folytatható, ha az bejelentésre kerül az illetékes regionális munkaügyi központnál és a felnőttképzési intézmény tevékenysége megfelel a jogszabályban foglalt feltételeknek.

A bejelentésre vonatkozóan információt az alábbi elérhetőségeken kaphat:

A felnőttképzési törvényben foglalt felhatalmazás alapján - a törvénymódosításban foglaltak szerint - a felnőttképzést folytató intézmények és a felnőttképzési programok akkreditációjának szabályairól szóló 22/2004. (II. 16.) Kormányrendelet is módosításra került.

A felnőttképzést folytató intézmények és a felnőttképzési programok akkreditációjának szabályairól szóló 22/2004. (II. 16.) Kormányrendelet módosításáról szóló 189/2009. (IX.10.) Kormányrendelet, valamint a módosítást kiegészítő 214/2009. (IX. 30.) Kormányrendelet vonatkozó része 2009. október 1-jén lépett hatályba.

A 2009. október 1-jétől hatályos jogszabályok a "Jogszabályok" menüből letölthetők.


FAT Titkársága
Budapest, 2009. október 1.