Felnőttképzési Akkreditáló Testület (FAT)

«vissza

A FAT feladata, működése


A Felnőttképzési Akkreditáló Testület (FAT) feladat és jogkörét a működésére vonatkozó kormányrendelet illetve miniszteri rendeletek az alábbiak szerint szabályozzák:

A FAT feladatai ellátása érdekében a testület tagjai közül - max. 3 fő részvételével - szakbizottságokat működtet. A szakbizottságok feladata - a FAT véleményező, javaslattevő, döntés-előkészítő munkájának segítése érdekében - a kérelmek előterjesztése.

A FAT az akkreditációs eljárás során a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény rendelkezései alapján határoz.

A testület a felnőttképzési akkreditációs szakértők közreműködésével hozza meg döntéseit.