Akkreditációs szakértőkTÁJÉKOZTATÓ a 2011. évi FAT által kirendelt akkreditációs szakértői megbízásokról
2010.12.20

A Felnőttképzési Akkreditáló Testület (továbbiakban: FAT) elnöke, valamint a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézet (továbbiakban: NSZFI) főigazgatója az akkreditációs eljárások lefolytatása során, a Nemzetgazdasági Minisztérium által nyilvántartott intézmény és/vagy programakkreditációs szakértőket megkeresi és az első szakértői kirendelés alkalmával megbízási szerződést köt.

A szakértő feladatai:

Intézményakkreditációs szakértő feladata a kérelmező által benyújtott intézményakkreditációs dokumentumok jogszabályi követelményeinek való megfelelés vizsgálata, helyszíni szemle lefolytatása.
Programakkreditációs szakértő feladata a kérelmező által benyújtott programakkreditációs dokumentumok jogszabályi követelményeinek való megfelelés vizsgálata.

FELHÍVÁS a szakmai szervezetek részére
2010.12.20

A Felnőttképzési Akkreditáló Testület (továbbiakban: FAT) a Nemzetgazdasági Minisztérium által a felnőttképzési szakértői tevékenység folytatásának részletes szabályairól szóló 10/2010. (IV. 15.) SZMM rendelet szerint nyilvántartott szakértők közreműködésével a programakkreditációs eljárásokat lefolytatja.

Tekintettel arra, hogy a programakkreditáció lefolytatásához az egészségügy, könnyűipar, nyomdaipar, környezetvédelem-vízgazdálkodás-energetika, építészet, faipar, élelmiszeripar, informatika, pszichológia, valamint orosz, olasz, spanyol és francia nyelvi szakterületek vonatkozásában minimális létszámú szakértő áll a FAT rendelkezésére, ezért az alábbi szervezetek hivatalosan megkeresésre kerültek.

 • Munkaadók és Gyáriparosok Országos Szövetsége
 • Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége
 • Mezőgazdasági Szövetkezők és Termelők Országos Szövetsége
 • Hírközlési és Informatikai Tudományos Egyesület
 • Informatikai Vállalkozások Szövetsége
 • Orvosi és Egészségügyi Vállalkozások Országos Szövetsége
 • Munkabiztonsági és Foglalkozás-egészségügyi Szövetség
 • Magyar Alkalmazott Nyelvészek és Nyelvtanárok Egyesülete
 • VOSZ Textil és Ruházati Szekció
 • Magyar Ruhagyártók Egyesülés
 • Helyi ipari és Városgazdasági Dolgozók Szakszervezete 2000 (HVDSZ 2000)
 • Munkástanácsok Textil és Ruházati Ágazata
 • Munkástanácsok Faipari Szakmai Ágazatának Országos Szövetsége
 • Nyomdaipari Dolgozók Szakszervezete
 • Erdészeti és Vízügyi Dolgozók Szakszervezeti Szövetsége (MEDOSZ)
 • Élelmiszeripari Dolgozók Szakszervezete
 • Egészségügyi dolgozók szakszervezete (EDDSZ)
 • Magyar EU Fejlesztési Igazgatótanács (MEFIT)
 • Műszaki és Természettudományi Egyesületek Szövetsége (MTESZ)
 • Magyar Mérnöki Kamara

A felnőttképzési szakértők 10/2010. (IV. 15.) SZMM rendelet szerinti nyilvántartása az alábbi linkről elérhető:
http://www.kormany.hu./hu/nemzetgazdasagi-miniszterium/foglalkoztataspolitikaert-elelos-allamtitkarsag/hirek/felnottkepzesi-szakertok-orszagos-nevjegyzeke