Autodesk online vizsgáztatás

Tájékoztató


A Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézet az Autodesk Tréning Center svájci vizsgaközpontjával való együttműködési megállapodás szerint lehetőséget biztosít nemzetközi érvényességű Autodesk cégképesítések megszerzésére AutoCAD és Inventor mérnöki tervező szoftverekre. A vizsgák lebonyolítása Web-es felületen történik.

Jelentkezési feltételek: Vizsgára jelentkezhet: a középfokú szakképzés tanulója, végzett tanulója, tanára, és belső vagy külső szakoktatója, továbbá a CAD rendszert elsajátítani kívánó olyan szakember, aki a vizsga szakmai szint követelményeit elsajátította. Az NSZFI vonatkozó tanfolyamain résztvevő szaktanárok, szakoktatók is jelentkezhetnek vizsgára.

Vizsgáztatási igény bejelentése, a vizsga értékelése Az Autodesk kihelyezett vizsgáinak lebonyolítását a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézet engedélyezi előzetes bejelentkezés és időegyeztetés alapján. A vizsga szervezését igényelheti a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézetnél minden képzéssel foglalkozó intézmény, ha a tárgyi feltételei megfelelnek a vizsga követelményeinek. A vizsgáztató intézmény legalább két héttel a vizsga tervezett időpontja előtt teszi meg a bejelentkezést az ATC vizsgáztatónál, aki a svájci Autodesk Tréning Center akkreditált tanára.

A jelentkezési lap a mellékletből letölthető. Időpont egyeztetése után az ATC vizsgáztató megküldi a vizsga nyomtatványait és a regisztrációs kódokat, melyekkel a vizsgázó regisztrál a svájci ATC központ honlapján. A regisztrációt követően valamennyi vizsgázó, a nevére kiállított oklevelet kap email-en Svájcból. Az ATC vizsgáztató kiértékeli a vizsgafeladatokat, és az eredményes vizsgát tett vizsgázók okleveleit hitelesíti. A vizsga feladatát az ATC vizsgáztató küldi meg, vagy választja ki az 59028/II. raktári számú Műszaki ábrázolás II. Feladatok - Megoldások című kiadványból szintkövetelményeknek megfeleltetve. A kezelői vizsga időtartama 2 x 60 perc, az üzemeltetői vizsga időtartama: 3x60 perc.


ATC vizsgáztató: Dr. Murányi Pálné mur@nive.hu